Johan Christian Matthias Trepka

Artikelstart

Johan Christian Matthias Trepka, ved dåben John Christian Matthias Trepka, 27.12.1809-25.7.1850, officer. Født i Kbh. (Garn.), død ved Øvre Stolk, begravet i fællesgraven på Flensborg kgd. Allerede som niårig blev T. volontør i kadetkorpset, efter fortrinlig eksamen 1823 pagekadet, n.å. kadetkorporal (sekondløjtnant) og ansat ved jægerne, var 1830–34 elev i højskolens første hold (generalstabsafdelingen) – fra 1833 som kar. premierløjtnant – blev adjoint ved generalstaben, 1835 virkelig premierløjtnant, 1839 divisionskvartermester og kaptajn i generalstaben, 1842 kaptajn I i taktisk sektion. Ved gentagne sendelser til udlandet blev der draget nytte af hans betydelige intelligens, grundige kundskaber og elegante, vindende personlighed. 1846 blev han major og næstkommanderende ved en infanteribataljon. Efter F. Læssøes ønske var han 1848 en kort tid attacheret hovedkvarteret, men fik hurtigt kommandoen over en bataljon og deltog i kampene i Sundeved maj og juni og udnævntes til oberstløjtnant. 1850 fik T. oberst karakter, men krigsminister C. F. Hansen forbigik både Læssøe og T. til at føre brigade. På slagdagen 25.7.1850 var T. til hest i spidsen for sin bataljon nået til den sydlige udkant af Øvre Stolk da fjenden overraskende åbnede en voldsom ild mod bataljonen; T. red hurtigt tilbage for at ordne de efterfølgende kompagnier til angreb, steg op på et jorddige for at orientere sig og fik en kugle i brystet og døde på stedet – Hans eneste søn, Christian Trepka (f. 20.6.1842), der 1864 var reserveofficer blev hårdt såret på Als 29.6. og døde i fangenskab 9.7. – Kammerjunker 1840. - R. 1848.

Familie

Forældre: premierløjtant, senere generalløjtnant Christian T. (1779–1864) og Mathiane Bugge (1786–1858). -21.7.1841 i Kbh. (Holmens) med Ida Louise Mathilde Falbe, født 30.6.1822 i Tunis, død 27.11.1849 på rejse til Vestindien, d. af kar. kaptajn i flåden, generalkonsul, senere direktør, kammerherre Christian F. (1791–1849) og Clara A. J. Ipsen (1802–77).

Ikonografi

Træsnit efter tegn. af Carl Bloch ca. 1850. Litografi 1851, Efter dette litografi af P. Gemzøe, 1853, træsnit af H. P. Hansen, 1895 m.m. Tegn. af J. V. Gertner, efter denne litografi 1870. – Nævnt på mindestenen over de faldne ved Isted.

Bibliografi

Den dansk-tyske krig 1848–50, udg. Generalstaben I-III, 1867–87 især III 1491–95. 13. bataillons hist., ved J. C. Gandil, 1878 19f o.fl.st. O. Vaupell i Vort forsvar 19.5.1895. Generalstaben 1808–1908, 1908. J. T. Ræder: Krigserindr. 1848–50, 1911. N. P. Jensen: Oberst Fr. Læssøe, 1912. General de Mezas krigsdagbøger 1849– 51, udg. K. C. Rockstroh, 1928. – Vilh. Andersen: Vilh. Topsøe, 1922 27f 109 (om Christian Trepka).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig