Johan Classzen van Wijck

Artikelstart

Johan Classzen van Wijck, Johan Classzen van Wyck, d. 25.1.1613, maler. van W.s egenhændige bemærkninger på hans regninger er på hollandsk. Han var således antagelig fra dette land og kan næppe være identisk med den Johan maler "fra Flensborg" der 1607 malede sengekammerloftet på Fr.borg. 1597 får han ved enkedronning Sophies hof betaling for portrætter, såvel af hende selv som af kongen og flere andre af hendes børn. Fra rentekammeret betales han s.å. for et portræt af kongen og træder 1.2. i dennes tjeneste som kontrafejer (60 dir. årlig; kongen betaler materialerne). Han holdt sig ikke til portrætter alene, men malede en række, ofte endog meget store billeder som ved motiverne måtte interessere den unge monark; titlerne på de leverede "poetiske historier" viser genren: Paris' Dom, Paris og Venus, 1598, Orfeus og Midas, Loth og hans Døtre, Susanna, 1598, åbenbart dekorationsarbejder til Kbh.s slot. van W. blev også anvendt til andet dekorationsarbejde; orlogsskibene Argo og Hektor blev i denne periode stafferede af ham. 4.4.1602 ophørte hans bestalling, og under friere forhold fortsatte han arbejdet for kongen, især med udsmykningen af det indre af Fr.borg. 1605-07 udførte han dekorering af loft og paneler i "kongens eget gemak" og på "salen", måske ridderstuen "Rosen", da riddersalen næppe på den tid var så vidt opført at den kunne dekoreres. Tidligt havde han som hjælper Remmert Piettersz. En særlig opgave for kongen blev leveringen af tegnede "patroner" til en mængde gobeliner, hvormed Christian IV ville smykke riddersalen og værelserne på Fr.borg. Fra 1608 modtog han betaling for tegninger på papir til tapetmageren i Hellig Geists tugthus i Kbh. hvor kongen havde oprettet et væveri, og i sept. 1609 sluttede statholderen Breide Rantzau på kongens vegne kontrakt med ham, hvorved han overtog leverancen af en serie tapeter i kvalitet som dem på Kronborg; materialerne skulle han selv levere; prisen fastsattes til otte dir. pr. sjællandsk alen. For at male patronerne fik han 5 mark pr. alen; tre af dem sendtes til Holland for at eftervæves der; resten arbejdede han selv med, muligvis som leder af værkstedet i tugthuset. Endnu 1611 får han flere gange betaling for "en del af de tapeter, kongen havde ladet væve til den store sal i det nye hus på Fr.borg". Af hans egenhændige sikre arbejder er intet bevaret. Kendt er det store prospekt af Kbh. som han 1611 udførte og som blev stukket af Jan Dircksen (van Campen). Et prospekt af Fr.borg i Christian IVs første år (Gripsholm, kopi på Fr.borg) er med nogen sandsynlighed henført til ham. Portrætter fra hans hånd er ikke påvist. Ligeledes er to store malerier som 1650 nævntes på Fr.borg, Salomons Salving og Salomon og Dronningen af Saba forsvundne. Sidste gang han nævnes i regnskaberne synes at være 30.10.1611; i jan. 1613 tales der om hans enke.

Familie

gift Voldborg Hansdatter der overlevede ham.

Bibliografi

Saml. til da. bygnings- og kunsthist., udg. F. R. Friis, 1872-78. Samme: Bidrag til da. kunsthist., 1890-1901. Fr.borg II, ved Fr. Beckett, 1914. Samme: Kr. IV og malerkunsten, 1937. H. U. Ramsing: Kbh.s ejendomme 1377-1728 I, 1943 23f. M. Mackeprang og Sigrid Flamand Christensen: Kronborgtapeterne, 1950 37f. Jan Steenberg: Chr. IVs Fr.borg, 1950 37f 42 162. Danm.s kirker. Fr.borg amt III, 1970 1673f 1682.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig