Johan Hörner

Johan Hörner, 28.1.1711-4.3.1763, maler. Født i Edebo i Roslagen, Sverige, død i Kbh. (Petri). Efter skolegang i Sigtuna kom H. 1728 i malerlære hos J. H. Scheffel i Stockholm. August 1735 besluttede han sig til at søge sin lykke i det fremmede og rejste ud med sin læremesters bedste anbefalinger. Som den første blandt en række svenske malere fra denne periode slog H. sig ned i København hvor han etablerede sig som maler, såvel af portrætter som af genremalerier og stilleben. Fra hans første år i Danmark kendes kun få værker; tidligst synes at være det nu forsvundne portræt af Peder Nielsen Horrebow fra 1746 (stukket 1759 af Chevillet). Når hans virksomhed i denne periode tilsyneladende er begrænset kan det hænge sammen med, at H. nogle år måtte forlade København på grund af sine pietistiske sympatier. Trods en omfattende produktion, ofte af høj kvalitet, opnåede H. aldrig den samme anseelse og sociale position som landsmanden C. G. Pilo, men levede en tilbagetrukken tilværelse i beskedne kår. Hoffet synes kun i ringe omfang at have benyttet ham. 1753– 56 betaltes han af partikulærkammeret for 16 kabinetsstykker og 1761 for portrætter af prinsesserne Wilhelmine Caroline og Louise (begge Vemmetofte). Herudover kendes kun få portrætter af kongelige (prinsesse Louise, 1744 (Gavnø), Frederik V og dronning Louise, 1746 (Fr.borg), prinsesse Sophie Hedvig (Fr.borg)). Langt vigtigere var bestillinger fra adelen og især fra medlemmer af borgerskabet (Fr. Rostgaard, 1741 (universitetsbiblioteket), Chr. H. Warnstedt, ca. 1742, Fr. Chr. von Bracht, 1742 og hustruen Dorothea Elisabeth, Hans Brorson, 1756 og Hans Egede (alle Fr.borg), Abraham Pelts familie, 1758–59 (Skt. Petri kirkekollegium), Johanne Fosie, 1758 og ægtemanden Jens Westengaard, ca. 1758). Med familien Fosie synes H. også at have plejet venskabelig omgang; han udførte en tegning af et atelierinteriør til Johanna Fosies stambog og ejede en af hendes landskabsakvareller. Selv kopierede Johanne Fosie genrebilleder af H. Med deres lyse farveholdning og den undertiden næsten uhæmmede brug af stærke lokalfarver bringer H.s portrætter i 1740erne nye impulser til dansk malerkunst der hidtil havde været domineret af J. S. Wahls portrætstil med dens forkærlighed for en tung, mørkstemt kolorit. Den brogede farveskala hos H. viger i 1750erne for et mere behersket og gennemarbejdet tonemaleri, formentlig under indflydelse fra Pilo. Størst værdi har H.s portrætter dog i kraft af deres stilfærdige og indtrængende personkarakteristik. Som maler af genrebilleder og stilleben lader hans betydning sig vanskeligere vurdere; kun en ringe del af hans anselige produktion kendes idag. H. dyrkede især natstykket, sikkert inspireret af 1600-tals malere som Godfried Schalcken, Gerrit Dou eller Wolfgang Heimbach. De bevarede interiører i kunstig belysning viser ikke alene folkelivsfremstillinger (interiør af en smedje), men også mere intime familiescener der bringer Balthasar Denner eller en samtidig maler som J. B. S. Chardin i erindring (interiør med fire mænd omkring et bord; interiør med kunstneren foran portrætter af Frederik V og Juliane Marie, 1753; en pendant af sovekammerinteriør med ægtepar (kunstneren og hans hustru?) kendes gennem kopi af Johanne Fosie).

Familie

Forældre: pastor Nils Petrus H. (ca. 1670–1721) og Elisabeth (Lisa) Tibelia (ca. 1689–1766). Gift 24.4.1737 i Kbh. (Petri) med Christine Wass, født ca. 1714, begr. 14.8.1758 i Kbh. (Petri).

Ikonografi

Malet selvportræt.

Bibliografi

Gustaf Valby i Tidskr. för konstvetenskap V, Lund 1920 91–98. Chr. Elling: Rokokoens portrætmaleri, 1935 20–23. Samme i Kunstmuseets årsskr. XXIV, 1937 46–55. Samme sst. XXIX, 1942 1–12. Bo G. Wennberg: Svenska målare i Danm. under 1700-talet, Lund 1940. P. Gammelbo i Konsthist. t. XXXIV, Sth. 1965 73–87. Tove Clemmensen i Nationalmuseets arbejdsmark, 1968 93–99.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig