Johan Henrik Lützow

Johan Henrik Lützow, 27.3.1747-20.3.1794, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens k.s urtegård). L. blev kadet 1755 og var med ekspeditionen til Middelhavet 1757-58 hvor faderen, der var chef, døde. Han blev sekondløjtnant 1763, premierløjtnant 1769, kaptajnløjtnant 1776 og kaptajn 1781. L. deltog 1770-71 om bord i orlogsskibet Grønland i schoutbynacht F. C. Kaas' (1725-1803) mislykkede ekspedition til Algier og var derefter 1772 og 73 chef for mindre skibe og 1776 næstkommanderende i fregatten Søeridderen. Han blev 1779 interimsundertøjmester og 1788 sotøjmester og medlem af konstruktions- og regleringskommissionen. L. var en dygtig officer, men har særlig gjort sig fortjent som en flittig og pålidelig historisk samler der 1788 udgav Samling af historiske Efterretninger om danske Søe-Officierer 1. del, 1. hæfte. Der kom aldrig mere, men af henvisninger i det udkomne af det værdifulde personalhistoriske arbejde ser man at manuskriptet til hele værket må have været færdigt. Det må være gået tabt, måske ved Kbh.s brand 1795. Endvidere har han 1792 udgivet Den danske Admiral Henrich Spans Levnet og Bedrifter.

Familie

Forældre: kommandørkaptajn, senere kommandør Adam Frederik L. (1702-58) og Sara Suckow (1719-91). Gift 26.1.1770 i Kbh. (Holmens) med Charlotte Amalie Lützow, født 10.7.1748 på Vesmundrød, Borre sg., Norge, død 18.4.1817 i Kbh. (Holmens), d. af major, senere oberstløjtnant Frederik L. (1705-58) og Cecilie Wigand (1719-95).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig