Johan Hieronymus Chemnitz

Johan Hieronymus Chemnitz, 10.10.1730-18.9.1800, præst, konkyliolog. Født i Seehausen ved Magdeburg, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). C. studerede i Halle og kom 23 år gammel til Danmark som pagehovmester hos enkefyrstinden af Ostfriesland, dronning Sophie Magdalenes søster der levede i Kbh.; senere blev han også fyrstindens kabinetspræst. 1757 blev han præst ved den danske legation i Wien. 1768 kompastor ved Christkirken i Rendsborg, n.å. slotspræst på Kronborg og præst ved Mariekirken i Helsingør; derfra kom han 1772 til Kbh. som tysk sognepræst ved Garnisons kirke og beklædte denne stilling til sin død. Som prædikant nød han kun ringe anseelse; men han indtager en meget respektabel plads blandt de fremmede amatører der i slutningen af 1700-tallet virkede i Danm. i naturvidenskabens tjeneste. Hans speciale var konkyliologien, og som artskender og samler på dette område indlagde han sig ikke ubetydelige fortjenester selv om han manglede almindelig zoologisk indsigt. Hans hovedarbejde er fortsættelsen af F. H. W. Martinis berømte værk Neues systematisches Conchylien Cabinet, hvoraf kun tre bind med 121 tavler var udkommet (1769-77) da Martini døde. Denne havde selv udset C. til at fortsætte værket, og efter adskillige genvordigheder lykkedes det ham, navnlig ved A. G. Moltkes hjælp, at gennemføre værkets fuldendelse hvorved hans ven, kunstkammerforvalter Lorenz Spengler, ydede ham værdifuld bistand. 1780-95 udgav C. de otte sidste bind af dette omfangsrige og for sin tid fortræffelige værk der udkom i stort kvartformat og indeholder over 400 kolorerede kobbertavler. Det 10. bind der udkom 1788 er betegnet som 10. und leizter Band, men 1795 udkom et supplementsbind med 41 tavler. Originaleksemplarerne af en meget stor del af de deri beskrevne og afbildede arter opbevares i Kbh.s zoologiske museums konkyliesamling.

Familie

Forældre: præst, sidst i Ruppin, Johan Gustav C. (1697-1763) og Marie Elisabeth Klermont (født ca. 1700). Gift 1. gang 1760 med Rosina Josepha Adami, født ca. 1742, død 20.5.1797 i Kbh. (Garn.), d. af købmand A. i Wien. Gift 2. gang 20.5.1799 på Frbg. (Garn.) med Anne Cathrine Lammerhirt, f. Hansen (gift 1. gang med kgl. overkirurg L.), født ca. død 764,16.7.1819 i Kbh. (Garn.).

Ikonografi

Afbildet på satirisk stikaf Lahde, 1796.

Bibliografi

C. C. A. Gosch: Udsigt over Danm.s zool. lit. II, I, 1873 313-15 og III, 1878 221-23 (med bibliografi). Pers.hist. t. 6.r.II, 1911 157f. - J. P. Mynster: Medd. om mit levned, 1854 22. E. C. Werlauff i Hist.t. 4.r.IV, 1873-74 287. P. W. Becker: Hist. afhandl. II, 1875 9-16. Chr. Stubbe i Schriften des Vereins für schlesw.-holst. Kirchen-Gesch. 2.r.IX, Kiel 1932 257-312.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig