Johan Irminger, ingeniør, 1882-1974se Johan Irminger, 1848–1938.