Johan Peter Wleugel

Johan Peter Wleugel, 14.2.1736-4.1.1825, søofficer. Født i Trondhjem, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens k.s kapel). W. blev kadet 1749, sekondløjtnant 1755, premierløjtnant 1758, kaptajnløjtnant 1763, kaptajn 1769, kommandørkaptajn 1781, kommandør 1789, kontreadmiral 1796, viceadmiral 1800 og admiral 1812. – 1751-54 var han med fregatten Bornholm til Ostindien, 1758 med fregatten Hvide Ørn til Marokko, 1759 med orlogsskibet Grønland på konvojering til St. Martin og 1760 med orlogsskibet Fyen til Middelhavet. 1764 studerede han vandbygningsvæsen i udlandet, og fra 1765 tilså han brobygning og havnearbejder. 1769 var han næstkommanderende i orlogsskibet Island og n.å. i orlogsskibet Prinds Friderich til Algier i eskadre; ved kaptajn Ahlefeldts død i Gibraltar 1770 blev han chef for fregatten Christiansø i Middelhavseskadren. Da bombarderen Forskrækkelsen strandede ved Varberg 1772 forestod han bjærgningen fra vraget, og da skibet ikke kunne reddes bortsolgte han det, efter ordre, ved offentlig auktion. 1773 rejste han til England for at indkøbe to skibe der var tjenlige til brandere; han købte to amerikanske skibe der ved hjemkomsten til Kbh. fik navnene Crocodillen og Basilisken; de skænkedes 1775 til Den grønlandske handel uden at blive indrettet efter bestemmelsen. 1774 blev han medlem af den kommission der skulle undersøge "Øster- og Vestersøens Forening", den såkaldte "Ejder-kommission", og 1775 opmålte og kortlagde han Kbh.s red. 1776 var han chef for fregatten Kiel på Islandstogt og foretog under dette opmålinger på østkysten af landet. 1777 udnævntes han til medlem af defensionskommissionen, 1778-95 var han ekvipagemester ved dokken og 1778-96 medlem af konstruktionskommissionen. 1779 var han chef for fregatten Bornholm til Middelhavet, 1781 flagkaptajn i eskadren og 1782 chef for orlogsskibet Justitia. Han var en betydelig kraft som deltager i undersøgelser, og til hans øvrige kommissiohsvirksomhed føjedes 1782-96 medlemskabet i regleringskommissionen og 1785-1814 i kommissionen angående dokkens hovedreparation.

Ved siden af alt dette havde W. sine mere militære kommandoer, 1789 som chef for orlogsskibet Fyen, 1790 som hvervningschef; s.å. indsendte han rapport over den udførte hovedreparation af dokken, 1794 var han chef for orlogsskibet Den Prægtige og 1795 chef for orlogsskibet Trekroner i dansk-svensk flådeafdeling i Nordsøen under kommando af den svenske kommandør baron Palmqvist. Ved hjemkomsten afgik han som ekvipagemester ved dokken og udnævntes til chef for 4. division. Han var 1796 chef for orlogsskibet Skiold og delingschef for en flådestyrke ved norskekysten; da han s.å. avancerede til kontreadmiral blev han udnævnt til 2. militær deputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet, og n.å. indtrådte han i karantænekommissionen og i over-, brand- og vandkommissionen. Da forholdet mellem Danmark og England spændtes 1800, og den engelske admiral Dixon demonstrerede i Sundet med en eskadre udsendtes W. med en eskadre som modvægt herimod; det kom dog ikke til åbenlyse fjendtligheder. 1802 blev han medlem af navigationskommissionen, og 1804 fik han den høje stilling som 1. deputeret i admiralitetet. 1807 ledsagede han før Kbh. blev indesluttet Christian VII til Kolding. 1808 kom han i kommissionen til Norges providering. 1822 fritoges han på grund af sin høje alder for al tjeneste. W.s liv havde været virksomt, ikke alene på søen, men også ved administrationen i land; ved sin hæderlighed vandt han stor agtelse i vide kredse, og han var velkendt for sin hjælpsomhed. Han optoges i den danske adel 1782.

Familie

Forældre: kommandant på Munkholm, oberstløjtnant, senere oberst Peter Johan W. (ca. 1692-1752) og Agnete Schumacher (død 1746). Gift 14.12.1763 i Kbh. (Holmens) med Maria Sophia Schumacher, født 6.7.1744 i Kbh. (Petri), død 12.2.1790 sst. (Holmens), d. af etatsråd, kommitteret i generaltoldkammeret Cornelius S. (ca. 1702-77) og Elisabeth Reiersen (1718-55). – Far til Cornelius W. og Peter Johan W.

Udnævnelser

Hv.R. 1801. DM. 1812. R.E. 1817.

Ikonografi

Mal. af C. A. Lorentzen (Fr.borg). Malet som ældre. Mal. Silhouetklip (Kgl. bibl.).

Bibliografi

Fædrenelandsk nekrolog 1821-26, udg. Fr. Thaarup, 1835-44 403-07. Jens Schanche Vleugel i Pers. hist. t. 9. r. V, 1932 24-33. Olav Bergersen: Nøytralitet og krig I, Oslo 1966. Samme i Norsk biogr. leks. XIX, Oslo 1983 301-12.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig