Johan Philip Bockenhoffer

Johan Philip Bockenhoffer, 1651-28.12.1697, bogtrykker, avisudgiver. Født i Strasbourg, død i Kbh. B. var bogtrykker i Kbh. Hvornår hans virksomhed her begyndte vides ikke; først efter at han ved sit ægteskab havde erhvervet stillingen som kongelig og universitetsbogtrykker der indehavedes af hans hustru som arv efter begge hendes tidligere mænd blomstrede hans forretning.op. Fra hustruen overtog han ligeledes flere indbringende privilegier, deriblandt retten til at udgive aviser, og efter den konkurrerende avisudgiver Daniel Paullis død 1685 samlede han hele den danske avisudgivelse i sin hånd. B. var en af de dygtigste af datidens danske bogtrykkere og udviklede sit trykkeri til stor fuldkommenhed hvilket fremgår af den smukke skriftprøvebog han udsendte 1696. Han optrådte også om end i mindre stil som forlægger og har bl.a. selv forlagt Peder Syvs bekendte folkeviseudgave som han trykte 1695. Efter hans død blev trykkeriet fortsat først af hans enke til dennes død og derefter af hans søn indtil 1728 da det gik til grunde ved Kbh.s brand.

Familie

Forældre: boghandler i Strasbourg Johan Joachim B. (død 1659) og Susanne Frantz (død senest 1690, gift 2. gang 1661 med boghandler i Strasbourg Simon Paulli, født 1638). Gift aug. 1682 i Kbh. med Dorothea Cassube, begr. 1.7.1718 i Kbh. (Petri) (gift 1. gang 1671 med bogtrykker Jørgen Gøde, 11676, gift 2. gang 1677 med bogtrykker Corfitz Luft, død 1680), d. af boghandler Christian C. (død 1693) og hustru.

Bibliografi

R. Nyerup i Læsendes årbog, 1800 44–46. C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. I, 1870 215f. P. Stolpe: Dagspressen i Danm. II, 1879 222–39. Louis Bobé: Die Deutsche St. Petri Gemeinde, 1925 416f. M. Haugsted i Fund og forskning III, 1956 59–61. Aleks. Frøland: Dansk boghandels hist. 1482–1945, 1974 60.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig