Johan Samuel Augustin

Johan Samuel Augustin, 31.3.1715-26.4.1785, astronomisk forfatter, 1. sekretær i krigskancelliet. Født i Oldenswort (Eiderstedt), død i Kbh. (Frue), begravet sst. på Ass. som første mand af stand der (efter eget ønske) begravedes her. Faderen tilhørte en gammel eiderfrisisk familie. Formynderen, A.s morbroder Corniels Bischoff i Tetenbüll, lod ham opdrage i Oldenswort hos farbroderen, Steffens A. Under skolegangen fattede han særlig interesse for gamle sprog, geometri og astronomi. Efter endt skolegang studerede han 1735–37 ved universiteterne i Kiel, Jena og Leipzig. Det var først hans hensigt efter sin hjemkomst at studere jura, men han foretrak at tage imod en informatorplads hos den senere generalmajor C. E. D. v. Oetken i Oldenburg. Hos Wiedeburg i Leipzig havde han fået smag for matematik og astronomi. Hans store efterladte samling bøger, kort og instrumenter der blev solgt ved auktion 1786 viser med hvilken iver han havde dyrket disse videnskaber. 1750 fik han ansættelse i krigskancelliet i Kbh. 1757 avancerede han til dettes førstesekretær. 1775 blev han medlem af Videnskabernes Selskab. Uden at bringe noget væsentlig nyt fyldte A. ved sine alsidige kundskaber og litterære interesser en vis plads i sin tid. Han var sammen med Johs. Wiedewelt, Bolle Luxdorph og Andreas Schumacher virksom for udgivelsen af Peder Paars, med kobbere af Clemens. Anonymt oversatte han nogle skrifter af Peder Hersleb til tysk (Erbauliche Reden, 1.-9., 1743–52) og udgav 1748 Briefe des Joaber Adaders aus der Sonne an Pyrophilus, auf Kosten der Pyrophilaner. Desuden Om Forskjetten imellem Tycho Brahes og Picards Meridian af Uraniborg (Vid. Selsk. skr., XII, 1779, 191–216) og Om adskillige Stæders Længde og Brede i Norge (sst., 371–82). Derimod er de 1781 og 1782 i Videnskabernes Selskab forelæste afhandlinger: Efterretninger om Tycho Brahes skrevne Observationer og deres Skiebne samt Efterretninger om Veirligets besynderlige Forandringer i Januar 1782 ikke udkommet i trykken.

Familie

Forældre: kirkeældste Johan Samuel A. (død 1717) og Gertje Bischoff. Ugift.

Udnævnelser

Krigsråd 1756. Justitsråd 1759. Kar. etatsråd 1769. Virkelig etatsråd 1776.

Ikonografi

Stik af J. F. Clemens, 1786, stik efter dette af Flint. Gravsten af Wiedewelt, stukket af Lahde. Nyere minde opsat 1935.

Bibliografi

R. Nyerup i Mindesmærker ved Kbh.s Ass.kirkegård, udg.G.L. Lahde, 1801–11.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig