Johan Seckman Fleischer, 15.9.1702-28.2.1789, søofficer, Grønlandsfarer. Født på Dragsholm, død på gården Grovendal i Voss, begravet sst. F. blev i sit tolvte år optaget på søkadetakademiet, men overgik 1718 til tjeneste i landarmeen og deltog i de norske kampe under den store nordiske krigs slutfaser. Han blev 1724 udnævnt til surnumerær sekondløjtnant, men tog efter familiens pres sin afsked og begyndte at læse nogen jura privat hos en kancelliembedsmand blandt slægtningene, samtidig med at han forsøgte sig inden for handelsverdenen, dog med mindre held. Da major Claus Enevold Paars blev sendt som guvernør til Grønland sammen med en soldateske og 24 straffefanger, søgte F. – igen mod familiens ønsker – om at blive proviantforvalter ved "garnisonen", hvilket han blev udnævnt til med kortest mulige varsel. F. og guvernøren kom fra begyndelsen i stejl modsætning til hinanden. Det gav sig udslag i alskens drillerier og chikanerier fra F.s side i alle de år, denne militære farce udspilledes (1728-31). F. var med til grundlæggelsen af fortet Nepisene (Nipisat Ø ud for det senere Holsteinsborg) hvor hans drillerier fortsatte på linje med guvernørens latterlige optræden. F. var her med til de ikke særlig vellykkede hvalfangstforsøg og deltog 1730 i et hasarderet togt til Disko Bugt for at handle. Tilbagerejsen ville de ledende lægge norden om Grønland, men kom i besæt i isen. Alle måtte tage ophold på en isskodse hvor de blev opdaget af en nederlandsk hvalfanger der bragte dem frelst til Nepisene. 1731 rejste F. hjem sammen med resterne af "garnisonen" og de udsendte handelsfolk. I Kbh. synes han i nogen grad at have deltaget i virket for missionens og handelens videreførelse i Grønland. Men brødløs var han i hele to år. 1733 blev han endelig udnævnt til sorenskriver for Hardanger, Voss og Lysekloster i Norge. Dette embede måtte F. faktisk bygge op, forsømt som det hidtil havde været. Da han først havde fået skik på forretningsgangen og sin myndighed klart afgrænset, førte han embedet med megen dygtighed og juridisk forstand. Hidsig og opfarende var han, stod på sin ret, men var klog og efterhånden erfaren nok til at tøjle sit temperament. Hans ansvarsbevidsthed og sans for nøjagtighed fornemmes tydeligt af hans regnskabsførelse, lige fra de beskedne proviantregnskaber i Grønland til sorenskriver-embedets forskellige protokoller. Som landbruger var han såre vindskibelig uden på nogen måde at træde andre for nær. 1775 tog han sin afsked, utilfreds med en nyopdeling af embedet. Økonomisk var han på det tidspunkt fuldkommen frigjort. Sine sidste 13-14 år tilbragte han på sin gård Grovendal i Vossevangen. – Kancelliråd 1735. Etatsråd 1777.

Familie

Forældre: kaptajn Herman Reinhold F. (1656-1712, gift 2. gang med Nille Wennecke, 1682-1770) og Magdale Anna Maria Seckman (død 1706). Gift 9.9.173 5 i Bergen med Catharina Geelmuyden, født 11.6.1705, død 17.8.1774, d. af stadshauptmand, kancelliråd Knud G. (1667-1749) og Anne Beate Storch (født 1675). – Halvbror til Christian F.

Ikonografi

Mal. af Jens Juel.

Bibliografi

Etatsråd J.S.F.s efterretn. om sine forfædre og sig selv, 1788 (pag. 34-63 trykt i Medd. om Grønland LV, 3, 1936). H. Ostermann: Nordmænd på Grønland II, Oslo 1940 903-12. Samme: Danske i Grønland, 1945 111-15. F. Gad: Grønlands hist. II, 1969.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig