Johann Friederich Noodt

Johann Friederich Noodt, 14.8.1705-17.5.1756, præst, historiker. Født i Slesvig. Efter at være blevet student 1724 fra Flensborg studerede N. i Kiel (imm. 1725) og Jena (imm. 1727). 1730 tog han teologisk eksamen i Slesvig. Han virkede nu som huslærer bl.a. hos sin tilkommende svigerfar. Dennes store interesse for historie og gode biblioteker fik varig betydning for N. som fra tidlig tid nærede stor kærlighed til sit fædrelands fortid. 1733 udgav han som den første frugt af sine studier Versuch einer unpartheyischen historischen Nachricht von der Ranzovischen Familie der udmærker sig ved en kritisk holdning over for tidligere behandlinger og på typisk måde viser N.s forkærlighed for at bygge på arkivalsk materiale. Derimod lykkedes det aldrig N. at få trykt en større behandling af den Rantzauske familiehistorie som han havde liggende udarbejdet i tre foliobind. 1735 blev han sognepræst i Hadeby, og fra 1737 var han tillige præst ved det adelige Skt. Johannesstift i Slesvig. 1749 blev det ham betroet at lede overførelsen af det gottorpske bibliotek til Kbh., og han udnævntes i den anledning til konsistorialråd. Også i sin præstetid fortsatte N. sine studier og samlinger. Mens han i mindre grad synes at have været oplagt til at levere historisk fremstilling, så han det som sin særlige opgave at indsamle og offentliggøre aktstykker til hertugdømmernes historie. Sådanne arbejder er hans Bordesholmische Merckwürdigkeiten, 1737 og Sammlung unterschiedener.. zur Erläuterung der Schleswig-Hottsteinischen Historie gehörigen Schriften, 1753, men især hans hovedværk Beyträge zur Erläuterung der Civil-, Kirchen- und Gelehrten-Historie der Hertzogthümer Schleswig und Hollstein I–II, 1744-56 er fortsat en betydningsfuld og ofte benyttet kildesamling. Ved sin sporsans og utrættelige flid blev N. en grundig kender af den slesvig-holstenske specialhistorie, og han har store fortjenester af at have reddet værdifuldt stof fra forglemmelse. Derimod har eftertiden kunnet anke over hans dokumentaftryk der ikke altid er præget af streng nøjagtighed. N. efterlod sig et udmærket bibliotek og omfattende håndskrevne samlinger, hvoraf en del findes i universitetsbiblioteket i Kiel. Med ikke få lærde stod N. i livlig brevveksling, således med de berømte tyskere J. C. Gottsched og J. C. Wolf, af danskere med T. Klevenfeldt, Albert Thura og Tycho de Hofman. – Konsistorialråd 1750.

Familie

Forældre: diaconus Israel N. (1670-1728) og Catharina Schumacher. Gift 3.10.1742 med Metta Christina Kirchhoff, født 18.3.1716, død 1770, d. af konsistorialråd, provst i Itzehoe Albert Christian K. (1673-1745, gift 1. gang med Metta Dorothea Sartorius, død 1704) og Gesa Catharine Hildebrandt (født 1686).

Bibliografi

Wilh. Noodt: Gesch. der Familie Noodt, Altona 1921 36-41. A. F. Büsching: Fortgesetzte Nachrichten ... II, 1760 84-91. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 4.r.H, 1891-93 567. Samme sst. 5.r.II, 1903-05 96-98. Tue Gad sst. 7.r.V, 1963-65 435 436. L. Bobé: Slægten Ahlefeldts hist. I, 1897 XIX. – H. Ratjen: Verzeichniss der Handschr. der Kieler Univ.bibl. I, Kiel 1844-47 (2. udg. 1858) 4f; II, 1848-54 (2. udg. 1858) 35 59; III, 1865-66 404 459 538. Laur. Nielsen: Registrant over breve fra og til danske i udenl. bibl., 1934 151.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig