Johann Friedrich Jensen, 27.4.1788-9.9.1848, kancellideputeret, universitetskurator. Født i Glückstadt, død i Kiel, begravet sst. J. tog 1811 juridisk eksamen i sin fødeby og kom 1812 ind i tyske kancelli som kancellist, blev 1815 chef for 1. sekretariatskontor, 1817 tillige assessor og 1820 deputeret. Da man i efteråret 1830 i københavnske regeringskredse var blevet ængstelig for den af Uwe Jens Lornsen vakte bevægelse blev J. som særlig betroet mand sendt til Kiel for at iagttage forhold og personer på nært hold og afgive stadige beretninger direkte til kongen. Man frygtede især for professorerne og studenterne ved universitetet. Da dettes kurator Cai Brockdorff var svagelig og kun om vinteren boede i Kiel blev J. 1831 beskikket til vicekurator og overordentlig regeringsbefuldmægtiget ved universitetet med forpligtelse til tillige at varetage en dømmende virksomhed ved universitetet såvel som til at føre overopsynet med politiet i Kiel. Fra 1830 stod han i stadig brevveksling med Frederik VI lige til dennes død og holdt kongen underrettet om alle politiske bevægelser. Men han viste også et påskønnelsesværdigt initiativ ved 1833 at stille forslag om ændrede jurisdiktionsforhold ved universitetet. Han udtalte heri ønsket om at få forvaltningen af den egentlige civil- og kriminaljustits forandret fordi den efter hans mening kun fremmede korporationsånden hos studenterne, spildte professorernes tid og desuden øvedes på en yderst middelmådig vis. I stedet ville han have indført en særlig universitetsdommer ved kuratorens side. Det er karakteristisk for kongens passivitet at han uden at tage hensyn til J.s forslag n.å. da Brockdorff blev præsident for den nye overret udnævnte J. til at overtage hans embeder som kurator, chef for sanitetskollegiet og overinspektør ved skolelærerseminariet med de dertil knyttede anstalter, men samtidig lod ham beholde overopsynet over politiet og det af ham selv vragede universitetsdommerembede. Først under den næste konge lykkedes det J. 1841 at virkeliggøre sine tanker da der indsattes en særlig universitetsdommer og universitetsdomstol. Æresdoktor i Kiel 1840. – Kancelliråd 1817. Justitsråd 1819. Etatsråd 1820.

Familie

Forældre: landretsadvokat, senere landfoged på Sild Johann Friedrich J. (1757–1810, gift 2. gang 1799 med Sophie Dorothea Nissen, 1753–1815) og Charlotte Christine Røttger (1768–96). Gift 24.6.1818 i Kbh. (Garn.) med Elisabeth Marie Wilhelmine Thormåhlen, født 21.5.1786 i Kiel, død 18.2.1862 sst. (gift 1 . gang med dr. phil. August Ludwig Hulsen i Vogsrød, Angel, 1765–1809), d. af subrektor i Kiel, senere sognepræst i Siebeneichen, Lauenburg, Heinrich T. (1755–1825) og Sophia Dorothea Johanne Hoffmeister (1761–1803).

Udnævnelser

R. 1824. DM. 1828. K. 1836. S. K. 1840.

Bibliografi

P. Richter i Zeitschr. der Gesellsch. für schlesw.-holst. Gesch. LVIII, Kiel 1929 449–593.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig