Johannes Glob

Johannes Glob, Johannes Ejner Andersen Glob, 24.1.1882-14.6.1955, maler. Født i Nakskov, død i Hellerup, begravet i Gentofte (Månebjerg kgd.). G. var tre år i snedkerlære og derefter et år i malerlære i Nakskov. 1899 rejste han til Kbh. for at gå på Teknisk skole og dimitteredes derfra 1901 til akademiet, hvis aftenskole han besøgte i tre vintre. 1905 debuterede han på Charlottenborg efter et par års sygdom og sanatorieophold. Han vandt meget hurtigt anerkendelse og modtog de følgende år en række akademistipendier. 1909 fik han tildelt den mindre guldmedalje for Ariadne og 1914 den store guldmedalje for Loke og Sigyn. Hans studierejser gik 1909 til Berlin, 1911 til Paris, 1914 til Stockholm og 1928 atter til Paris. – G. er i al sin kunst mere tegner end maler. Han tegner sine billeder på lærredet idet han omhyggeligt gennemarbejder komposition og form mens farven først til sidst lægges på i ensartede flader. Denne tegnede og komponerede stil hørte i århundredets begyndelse hjemme på akademiet hvor G. også vandt megen anerkendelse. Når han nu derimod synes at stå ret isoleret inden for dansk malerkunst er det fordi han har holdt fast ved denne stil der i så høj grad gav ham mulighed for at udfolde sine evner som tegner, mens den samtidige malergeneration for størstedelen blev grebet af den franske kolorisme. G.s billeder har undertiden en smuk linievirkning og viser i deres faste komposition hans udprægede sans for det plastiske, men hans malemåde lider af mangel på umiddelbarhed og personlig oplevelse. En personlig stemning lægger han derimod i opfattelsen af emnet som ofte får en symbolistisk eller romantisk farve der dels kan være inspireret af hans beundring for Ejnar Nielsen, dels kan vise et slægtskab med de tyske nyromantikere. G.s store historiske interesse som har ført ham langt ind i studiet af vort lands forhistoriske arkæologi har også været ham en ledetråd i hans kunst. Han har fx med forkærlighed studeret de gamle tyske malere (Holbein, Durer, Grünewald m.fl.) både på sine rejser og navnlig hjemme gennem illustrationsværker. Imidlertid er G. vel i dag bedst kendt for sin portrætkunst, en genre han mestrede fra sin tidligste ungdom. Skildringerne af familien bærer privatlivets præg, mens de officielle portrætter han udførte af en række af Danmarks mest fremtrædende mænd har det repræsentatives formelle karakter, professor C. O. Jensen, 1923 (Frederiksborg), biologen C. Wesenberg-Lund, 1938, kronprins Frederik, 1940-41 til DFDS, Christian X som jæger, 1949 (Jagt- og skovbrugsmuseet, Hørsholm), skibsreder A. P. Møller, 1950 og fra samme år højesteretsdommer V. Topsøe-Jensen. G. har udstillet på Charlottenborg indtil 1916, fra 1919 på Den frie udstilling (medlem 1917). 1924 afholdt Kunstforeningen en retrospektiv udstilling. G. er repræsenteret i flere provinsmuseer som fx Maribo, Ålborg og Vejen, og med grafiske arbejder i Stockholm og Oslo.

Familie

Forældre: forstelev, senere skovfoged Anders Peter Andersen (1847-91) og Hedevig Hendrine Berthine Brandt (1862-1902). Navneforandring 3.3.1909. Gift l. gang 10.4.1908 i Kbh. (b.v.) med Ingerid Marie Meyer, født 9.8.1890 i Kalundborg, død 11.2.1962 i Kgs. Lyngby, d. af materialist Julius Peter Vilhelm M. (1860-1920) og Henriette Frederikke Engel (1865-1941). Ægteskabet opløst 1928. Gift 2. gang 3.1.1928 på Frbg. (b.v.) med maler Agnete (Kip) Mols, født 9.4.1899 i Kbh. (Hellig-Kors), død 28. 2.1954 i Gentofte, d. af maler N. P. M. (1859-1921) og Gerda Krarup (1871-1961). – Far til P. V. G.

Ikonografi

En række selvportr. fra 1900-1950, bl.a. 1920 (Odense bys mus.), gruppe ca. 1929 (Maribo mus.) og 1950 (Fr.borg). Mal af E. Weie, 1909. Tegn. af Otto Christensen, 1942 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Leo Swane i Kunstbl., 1924 36. Kai Flor i Den frie udstill.s kat. 1955 (mindeophængning). Samme: Maleren J. G., 1956. Chr. Elling i Berl. aften 19.3.1956.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig