Johannes Gravesen

Johannes Gravesen, 30.1.1889-28.3.1972, læge. Født i Ringkøbing, død på Frbg., begravet sst. (askefællesgrav i Birkelunden, Søndermark kgd.). G. blev student 1907 fra Metropolitanskolen og medicinsk kandidat 1913. Efter selv at være angrebet af tuberkulose og være blevet helbredt for sygdommen på Vejlefjord sanatorium under overlæge Chr. Saugmans behandling blev han kandidat på Boserup sanatorium hvor han med iver og dygtighed kastede sig over studiet af lungesygdomme. 1918-20 var han reservelæge på Vejlefjord sanatorium. Under hans tjenestetid dér var arbejdet med de, forskellige operative metoder til frembringelse af lungekollaps i dertil egnede men for simpel pneumothorax utilgængelige tilfælde kommet stærkt i forgrunden. Saugmann der selv var en mester i disse operationer tilskyndede G. til at gøre de på sanatoriet indhøstede erfaringer til genstand for en doktordisputats. Denne, hvis titel var Bidrag til Kundskaben om Lungekollapsterapi ved Tuberkulose med Pleura-Adhærencer, antoges af fakultetet 1920. Efter ansøgning fritoges G. ved kgl. resolution for det mundtlige forsvar da han var kaldet til en stilling ved Union Mission Tuberculosis Sanatorium i Madanapalle i Sydindien hvor han 1921-23 kom til at fungere som overlæge. Efter Saugmanns død blev G. 1923 udnævnt til overlæge ved Vejlefjord sanatorium som han ledede til 1944 da han blev overlæge (-1959) for Frederiksberg hospitals tuberkuloseafdeling. Under sin virksomhed anvendte han i stadig stigende grad de forskellige kirurgiske behandlingsmetoder, og hans resultater hører til de bedste i verden hvorfor også mange udenlandske fagfolk søgte belæring hos ham. 1925 publicerede G. sin Surgical Treatment of Pulmonary and Pléural Tuberculosis der fik skelsættende betydning for kirurgisk behandling af lungetuberkulose inden for den engelsktalende del af verden. Foruden kirurgisk behandling har G. også bennyttet medicinsk behandling med guldsalte, ker moterapi, og kulbuelysbehandling. Foruden disputatsen har G. publiceret en række betydelige arbejder om kirurgisk og medicinsk behandling af lungetuberkulose. Organisatorisk har G. været overordentlig virksom; 1925-29 som medlem af bestyrelsen for Jysk medicinsk selskab, af Danske tuberkuloselægers selskab 1933-46 (de sidste fire år som formand), af Dansk medicinsk selskab 1941-47, af Kbh.s medicinske selskab (vicepræsident 1945-46, præsident 1946-47), af centralbestyrelsen af Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse 1937-59, samt af adskillige legatbestyrelser. For sin udadvendte indsats er G. blevet hædret med medlemskaber af Royal Soc. of Medicine, London 1927, Tub. Soc. Scotland, 1936, Tub. Soc. of India, 1946, og blevet æresmedlem af The British Tub. Ass. 1949 og af Dansk tub. lægeselskab, 1961. 1962 tildeltes han Vejlefjord sanatoriums æreslegat.

Familie

Forældre: tandlæge Carl Christian G. (1850-1910) og Johanne Frederikke Friis (1850-1932). -6.7. 1915 på Frbg. med Ellen Seidelin Larsen, født 22.1.1893 i Madras, død 26.6.1975 på Frbg., d. af missionær, senere professor L. P. L. (1862-1940) og Anna Elisabeth Seidelin (1867-1903).

Udnævnelser

R. 1940. R.1 1959.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1922 148. – Familien G. gennem 200 år, 1942. Kj. Torning i Ugeskr. for læger CXXXIV, 1972 131 If. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig