Johannes Helweg

Johannes Helweg, Johannes Spur Helweg, 25.5.1881-16.10.1957, læge. Født i Hornborg ved Horsens, død i Kbh., urne på Tibirke kgd. H. blev student 1900 fra Schneekloths skole. Efter at have taget medicinsk forberedelseseksamen studerede han en tid ornitologi og dyrkede musik, men samtidig arbejdede han med massage og øvelsesterapi bl.a. på sygekasseklinikker og høstede herved betydelig både terapeutisk og klinisk erfaring der kom ham til hjælp senere hen idet han derved kom ind på studiet af bevægelsessystemets funktionsforstyrrelser. Efter embedseksamen 1910 og kandidattjeneste ved forskellige hospitaler var han en kort tid reservelæge i hæren og blev 1912 ansat som specialist i fysisk terapi ved de københavnske sygekasser. Han betragtede det som sin opgave, inspireret af vennen, fysiologen J. Lindhard, at dokumentere at det fag han dyrkede ikke blot var en på særlige tekniske færdigheder baseret specialitet, men at det måtte betragtes som en særlig disciplin gennem hvilken der er mulighed for at tilføre den kliniske videnskab nye værdifulde erfaringer og synspunkter. 1913 blev han assistent ved Rigshospitalets massageklinik hvis chef han blev 1915. Tillige var han konst. chef for dette hospitals badeklinik, fra 1916 chef for begge. 1918 blev han medlem af Den alm. danske lægeforenings massageudvalg. For sit fag skabte H. navnet fysiurgi da han ikke mente det tidligere brugte navn, fysisk terapi, var tilstrækkelig betegnende. Ligesom en udøver af operativ terapi er kirurg er en udøver af fysisk terapi fysiurg, en betegnelse der vandt borgerret i Danmark indtil specialet omkring 1980 indkorporeredes i et af sundhedsstyrelsen indført medicinsk grenspeciale kaldet reumatologi. – 1920 blev H. dr.med. på afhandlingen Ischias. En klinisk Studie, som han selv betragtede som et dokument for sin synsmådes berettigelse, og i hvilken han hævdede at ischias ikke er en afgrænset sygdom, men måtte betragtes som forårsaget af myopatier. Året forud havde han udgivet en oversættelse fra latin af Domenico Cotugno: De ischiade nervosa commentarius. Endvidere har han udgivet Ischias (monografi), 1923, Sciatica or myopathia e labore of the posterior region of the leg, 1925 og Om Funktionsmyopathien som Smerteaarsag og denne Lidelses fysiurgiske Behandling, 1934.

Familie

Forældre: kapellan i Hvirring og Hornborg, senere valgmenighedspræst i Askov Axel Heinrich Saxtorph H. (1853–1914) og Johanne Francisca Thalitha Hostrup Spur (1854–1937). Gift 1. gang 28.7.1906 i Kbh. (b.v.) med Anne Ulrikke Elise Thielemann Fribert, født 29.11.1879 i Tranebjerg, Samsø, død 8.7.1948 i Kbh., d. af uldspinder Lorentz Trojel F. og Nannette Sophie Birgitte Thielemann. Ægteskabet opløst 1922. Gift 2. gang 27.1.1923 i Kbh. (b.v.) med Anna Margrethe Manniche, født 3.3.1889 i Kbh. (Matt.), død 11.2.1975 sst., d. af lærer Laurids M. (1851–1938) og Christine Manniche (ca. 1861–1935).

Ikonografi

Mal. af Aage Lønborg-Jensen, 1931. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1920 135f. – Mindeord om J. H., udg. Grethe, Bente og Lise Helweg, 1958. E. Snorrason i Kbh.s univ. 1479–1979, red. Sv. Ellehøj VII, 1979.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig