Johannes Sascerides

Johannes Sascerides, Jan Sasgers, 24.6.1526-27.2.1594, professor. Født i Warmenhuysen i Holland, død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). S. blev under et studieophold i Leuwen påvirket af reformationsbevægelsen. Han lod sig dog præstevie og blev dernæst ansat som præst i Haring nær ved sin fødeby, men måtte opgive denne stilling på grund at sine reformatoriske synspunkter, hvorefter han drog udenlands, først til England, siden til Wittenberg. Her studerede han ca. tre år (ca. 1554–57) og vandt i høj grad Philipp Melanchtons velvilje som en tiltalende personlighed og en grundig studiernes mand der besad gode kundskaber både i latin, græsk og hebraisk, og som tilmed viste evner som latinsk digter. 1556 tog S. her magistergraden, og da han 1557 havde udgivet et svært bind Odarum, sive carminum sacrorum libri IX, tilegnede han Christian III det og blev s.å., varmt anbefalet af Melanchton, til professor i hebraisk i Kbh. 1558 kreeredes han til baccalaur i teologien, 1570 og 1592 virkede han som rector magnificus. Skønt S. ved en bestemt lejlighed under nadverstridighederne optrådte skarpt mod Niels Hemmingsen, synes han dog selv efter sin hele type og udvikling at have hørt hjemme i den samme teologiske lejr. Han kunne derfor betragte kalvinismens sejr i sit hjemland med glæde, som det ses af en dedikation til Vilhelm af Oranien (1577). S. gør indtryk af at have været en flittig universitetslærer og har udgivet en række akademiske teser hvoraf dog størstedelen er gået tabt. De bevarede vidner om at han har omfattet den typologiske fortolkning af Det gamle testamente med særlig interesse. Hans teologiske hovedværk er i øvrigt en samling prædikener over lidelseshistorien med meget indgående tekstbehandling (1567). S. var tillige stadig virksom som latinsk digter og forstod med ikke ringe færdighed at udtrykke sig i letflydende vers. Eksempler herpå foreligger i hans Epicedium in obitum ... Christiani Tertij, 1559 og i De agni, sev Christi Victoria contra Gogum et Magogum libri quatuor, 1557. – Der er en del der taler for, at S. har været Hans Poulsen Resens privatpræceptor.

Familie

gift Elisabeth Gelliusdatter, født ca. 1531 i Kbh., død 27.10.1580. – Far til Gellius S.

Bibliografi

Kirkehist. saml. 4,r.III, 1893–95 818. – R. Vinding: Regia academia Hauniensis, 1665 104–07. H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. II, 1869–72 495–502. Bj. Kornerup: Biskop Hans Poulsen Resen I, 1928 52 144 313.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig