Johannes Ulsøe

Artikelstart

Johannes Ulsøe, Johannes Nicolaj Ulsøe, 28.6.1694-18.5.1732, skuespiller, by- og herredsfoged. Født i Ålborg, død i Grenå, begravet sst. I modsætning til de fleste af aktørerne ved det første danske teater i Lille Grønnegade (Ny Adelgade) var U. ikke forud kommet på kant med sit studium, men havde jan. 1720 taget teologisk embedseksamen efter at han 1712 var blevet student fra Herlufsholm. Han havde også absolveret homileticum og stod altså fuldt rustet til at få præstekald da han drevet af indre lyst i sept. 1722 var blandt de akademikere der meldte sig til tjeneste ved M. de Montaigus og Ludvig Holbergs scene hvor han blev i gode og onde dage til forestillingerne måtte ophøre 1728. Her var han den første fremstiller af Den politiske Kandestøber, Apicius i Den Vægelsindede, Corfitz i Barselstuen, Jeronimus i Jean de France, Julestuen, Maskerade, Mester Gert og Henrik i Den ellevte Juni, med andre ord en række nationale skikkelser som skulle blive klassiske. Rollerne siger os at han var komisk karakterskuespiller på et bredt område, men om hans spil er der ikke levnet noget vidnesbyrd fra samtiden, heller ikke af Holberg. Men at han trods den lille scenes vanskeligheder elskede sin kunst ser vi af et brev fra teatrets ophørstid hvori han skriver at han hellere vil "giøre Majestæten en liden Divertissement iblandt end derimod at faae anden Brød". Da pionerarbejdet for vor sceniske kultur var sluttet slog U. ind på den juridiske embeds-bane og kom 1728 trods megen gæld i tjeneste hos Kbh.s politimester, og efter Frederik IVs løfte til faderen blev han to år senere byfoged i Grenå samt herredsfoged i Nørre hrd. Herman v. Bremens fremstiller præsiderede første gang i bytinget i aug. 1730. Gennem en i Det kgl. bibliotek opbevaret instruks for byens skoleholder ved vi at U. interesserede sig for undervisningens ordning i sin jurisdiktion, men døden afbrød tidligt hans embedsgerning, og da han kun blev 38 år har han – ligesom sine tidligere kolleger – næppe efterladt noget skriftligt om den indsats der gennem Holbergs komedier bragte hans navn til eftertiden.

Familie

Forældre: regimentskriver, krigsråd Marcus U. (ca. 1665-1748) og Anna Cathrine Balke. Gift antagelig 1731 el. 32 (trolovet 21.12.1731 i Grenå) med Mette Giessing, døbt 20.3.1698 i Ingstrup, begr. 20.10.1760 i Viborg (gift 1. gang med ridefoged, senere skoleholder og bedemand i Grenå Christen Hansen Bedsted, død 1731), d. af sognepræst i Ingstrup, Hjermitslev og Alstrup Christopher Sørensen G. (1661-99) og Else Jacobsdatter (1664-1737, gift 1. gang 1688 med sognepræst i Mov Jens Clausen Høg (Heug), 1653-89, gift 3. gang 1710 med sognepræst i Klim, Torup og Vust mag. Christen v. Ginchell Mathiesen Wittrup, 1675-1721). – Morbror til Marcus Ulsøe Hortulan.

Bibliografi

Danske mag. 6.r.III, 1918-23 206f 220f (brev). – E. C. Werlauff: Hist. antegn, til Ludv. Holbergs lystspil I, 1838 227. Th. Overskou: Den danske skueplads I, 1854. E. Nystrøm: Den danske komedies oprindelse, 1918.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig