John Christmas

John Christmas, 3.2.1799-3.11.1873, søofficer. Født i Kbh. (Tysk Ref.), død på St. Croix, begravet i Christianssted. C. blev kadet 1813, sekondløjtnant 1820, premierløjtnant 1827, kaptajnløjtnant 1840, kaptajn 1847 og kommandørkaptajn 1852. Som ung løjtnant var han 1821-22 med korvetten Diana i Vestindien som fra den tid næsten tog ham helt. 1823-28 førte han fregatskibet Henriette Louise og 1835-42 barkskibet Johanne Marie, som han selv ejede, på Vestindien, var 1843-45 chef for briggen Mercurius som stationsskib i Vestindien og derefter i eskadren i Middelhavet under H. G. Garde. I årene 1845-48 flere rejser til Vestindien. Under krigen var han 1848 chef for fregatten Rota, og 1850 fik han permission for at rejse til Vestindien hvor han nedsatte sig 1853 som plantageejer på Skt. Croix. 1855 stilledes han à la suite i marinen og fik efter ansøgning sin afsked 1862 med kontreadmirals karakter. På Skt. Croix hvor han ejede flere store plantager fik han efterhånden en indflydelsesrig stilling. 1858-59 sendtes han af den danske regering i en diplomatisk mission til San Domingo, 1865 blev han medlem af kolonialrådet og senere viceguvernør. Ved guvernør V. L. Birchs pludselige død i februar 1871 blev han konstitueret som guvernør og fungerede som sådan i fire måneder. Han levede på plantagen Peters Rest til sin død.

Familie

Forældre: grosserer, kar. kaptajn John C. (1757-1822, gift 1. gang 1778 med Charlotte Marie Smith, død 1796, ægteskabet opløst 1788; gift 3. gang 1820 med Eliza Ferrall, 1778-1845, gift 1. gang 1807 med grosserer Phillip Ryan, død 1808) og Johanne Maria Heinrich (1771-1808; ægteskabet opløst 1803, hun gift 2. gang med garnisonskirurg i Christianssted Johannes Lorenzen, 1774-1807, gift 3. gang med cand. philos. et philol. Niels Simonsen). Gift 24.5.1823 i Kbh. (Holmens) med Malvina Benners, født 11.1.1802 i Kbh. (Tysk. Ref.), død 23.5.1876 sst. (Garn.), d. af grosserer Isaac Salomon B. til Kokkedal (ca. 1763-1841) og Marie Christine Applebye (1771-1831). - Farfar til John de C. og Walter C.

Udnævnelser

M. D. R. 1817. R. 1845. DM. 1849. K. 1859.

Ikonografi

Mal. af C. A. Jensen, 1828 (Fr.borg).

Bibliografi

S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patr. slægter I, 1891 70-74. Th. Hauch-Fausbøll: Slægthåndbogen I, 1900 101-03. Kay Larsen: Dansk Vestindien 1666-1917,1928.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig