Johs. Dons Christensen

Johs. Dons Christensen, Johannes Dons Christensen, 22.10.1907-10.3.1987, landbrugsskoleforstander, organisationsleder. D.C. er student fra Vejle 1925 og landbrugskandidat 1932. 1932-33 var han lærer ved Rødding højskole, 1933-43 ved Ladelund landbrugs- og mælkeriskole og samtidig assistent, senere konsulent ved Kolding omegns og Kolding vesteregns landboforeninger. 1943-61 var D.C. forstander for Ladelund. Allerede som ung lærer gjorde D.C. sig bemærket som skolemand og gennem sin foredrags- og konsulentvirksomhed i bredere landbrugskredse, og som forstander placerede han sin skole centralt i det landbrugsfaglige uddannelsessystem, og hans ord og meninger fandt vej til mange landbrugere. D.C. engageredes derfor snart i landbrugets organisationsliv. 1945-62 var han formand for Kolding omegns landboforening, men hans hovedindsats har ligget indenfor landbrugets andelsvirksomhed. Som bestyrelsesmedlem i Kolding andelssvineslagteri indvalgtes han 1953 i andelssvineslagteriernes fællesbestyrelse, blev næstformand 1958 og formand n.å., hvormed fulgte formandsposten i Eksportslagteriernes salgsforening. I landbrugsrådet, hvor D.C. var indtrådt 1958, valgtes han 1961 til vicepræsident efter Søren Overgaard som han s.å. afløste som formand for andelsudvalget. Omkr. 1960 havde D.C. opnået en central placering i dansk landbrug, og som konsekvens af hans stærke engagement i organisationsarbejdet forlod han 1961 Ladelund og købte s.å. Stendetgård ved Haderslev. I andelsudvalget støttede han intensiveringen af oplysningsarbejdet og virkede aktivt for en tilpasning af andelsbevægelsen til de nye struktur- og organisationsformer. Han var aktiv i omdannelsen af Landbrugets afsætningsudvalg 1961, og som leder af andelssvineslagterierne gik han stærkt ind for øget koordination og samarbejde med den private sektor og indenfor andelssvineslagteriernes egne rækker, også i afsætningsleddet. Han har medvirket ved de nyskabelser, bl.a. containertransporten af bacon til Storbritannien, der skete i 1960erne indenfor afsætningsleddet. Svineproduktionen har i den periode D.C. har stået som slagteriernes førstemand fået en stadig mere fremtrædende plads i landbrugets økonomi, og der er blevet stillet fortsatte krav om effektivisering af produktion og afsætning. D.C. har markeret sig som en leder der har haft vilje og evner til at føre udviklingen, fremfor at lade sig føre af den. Betydelig arbejds- og samarbejdsevne, sprogkundskaber og repræsentative egenskaber har hørt til D.C.s aktiver, og han har nydt en høj grad af tillid fra brede kredse indenfor dansk landbrug. Efter en alvorlig sygdom i efteråret 1974 har D.C. afviklet alle sine tillidshverv og helliget sig driften af Stendetgård.

Familie

Johs. Dons Christensen blev født i Vinding ved Vejle; begravet på Vinding kirkegård.

Forældre: sognepræst Hans Christian C. (1862-1930) og Kirstine Elisabeth Larsen (1878-1963). Gift 2.9.1936 i Brahetrolleborg k. med Signe Gundorph Jørgensen, født 8.2.1913 i Brahetrolleborg sg., død 5.4.2007, d. af lærer og organist Hans Christian Carl G. J. (1874-1937) og Anine Marie Pedersen (1881-1935). – Bror til Henrik D. C.

Udnævnelser

R. 1961. R1. 1966. K. 1972. K1. 1975.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Jacob A. Buksti: Et enigt landbrug?, 1974. Andelsbl. 13.10.1977 484. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig