Johs. F. la Cour

Johs. F. la Cour, Johannes Faurschou la Cour, 21.6.1880-6.1.1971, fabrikant. Født på Skærsø ved Ebeltoft, død i Pindstrup. la C. voksede op i et miljø præget af storlandbrug. Ganske naturligt fik han en landbrugsmæssig uddannelse og købte 1905 sin første ejendom, i Pindstrup hvor han overtog 2 ha, hovedparten mose, som han udnyttede til produktion af tørv og tørvemuld til brændsel. Da første verdenskrig for alvor satte gang i tørveproduktionen begyndte han med et ælteværk drevet ved hestegang, men gik hurtigt over til mere mekaniserede former. 1917 oprettede han en fabrik for tørvestrøelse i Stenvad og kort efter købte han den næsten 200 ha Fuglsø mose, og virksomheden omdannedes til aktieselskabet Nordisk Mosebrug. Det faldende behov i efterkrigsårene medførte at selskabet 1932 måtte likvidere, men virksomheden førtes videre som privateje. Fra midten af 1930erne gik priserne i vejret og ælteværkerne kørte igen.

Karakteristisk for la C.s virke er den sammenhæng der har været mellem de forskellige initiativer. Tørvestrøelses-fabrikationen skabte behov for træemballage som han selv fremstillede, 1912 produceredes træuld, fra 1926 krydsfiner. 1950 opførtes Novopanfabrikken med henblik på produktion af krydsfiner og spånplader af træaffald, efter et schweizisk patent. Novopan Træindustri A/S er i dag den største af Pindstrup-virksomhederne. Den voksende produktion af tørvestrøelse, efterhånden til eksport til fx USA og Japan, blev henlagt til opkøbte landbrugsejendomme omkring Pindstrup og i Store og Lille Vildmose. En følge-produktion er den såkaldte Jiffypot, en urtepotte presset af tørvestrøelse. 1954 engagerede la C. sig på et nyt felt ved overtagelsen af vægflisefabrikken Trondholm i Randers, og senere begyndte han produktion af foderpiller på fabrikken Lypi ved Auning og på en tilsvarende ved Løgumkloster. Han fik desuden interesser i markedet for engangsservice. – la C. var medinitiativtager til Arbejdsteknisk skole i Kolind, den første af sin art i en landkommune, hvor ufaglært arbejdskraft, ikke alene til hans egne virksomheder, fik uddannelse. Han var desuden medlem af den konservative vælgerforening, medlem af bestyrelsen, og i en årrække formand for Foreningen af danske mosebrugere og medstifter af og formand for Foreningen af arbejdsgivere inden for moseindustrien. Endelig sad han mange år i repræsentantskabet for Det danske hedeselskab. – Livet igennem var la C. præget af en stærk gudsfrygt, og religionen blev et vigtigt grundlag for hele hans liv. Han var i sin ungdom med til at bygge missionshuset i Pindstrup og siden skænkede han sin industriby en kirke.

Familie

Forældre: proprietær Jacob Ludvig Vauvert la C. (1844–1912, gift 2. gang med Thora Vilhelmine Herskind, 1853–1917) og Johanne Cathrine Faurschou (1851–80). Gift 1. gang 3.3.1909 med Margrethe Jensen, født 11.9.1884 i Ringkøbing, død 3.9.1958 i Pindstrup, d. af mejeribestyrer J. Lorensen J. og Anna Margrethe Jensen. Gift 2. gang 30.5.1961 med Anna Elisa Marie (Mimi) Luther, født 9.10.1884 i Altona, død 31.1.1971 i Pindstrup, d. af hotelforpagter Rudolf L. (død 1885) og Sophie Larsen (død 1942). – Bror til J. L. la C.

Udnævnelser

R. 1952. R1. 1965.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interview i Demokraten 13.6.1965 og 17.6.1970. – Politiken 19.6.1955. Berl. tid. 8.1.1971. A. Krøigaard i Hedeselsk.s t., 1971 nr. 2 26–30. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig