Johs. Iversen, Johannes Iversen, 27.12.1904-17.10.1971, botaniker, geolog. Født i Sønderborg, død i Fjerritslev, begravet Hjortdal kgd. I. blev student fra Sønderborg 1923, mag.scient. i botanik 1930 og dr.phil. 1936 på afhandlingen Biologische Pflanzentypen als Hilfsmittel in der Vegetationsforschung. 1931 blev han assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse, 1938 afdelingsgeolog og 1942 statsgeolog. 1955–69 var han tillige lektor i pollenanalyse og vegetationshistorie ved Kbh.s univ. 1933 var han på et længere studieophold hos L. v. Post i Stockholm, grundlæggeren af den pollenanalytiske metode (undersøgelse af planternes støvkorn som er modstandsdygtige mod organisk nedbrydning). På grundlag af plantevækstens sammensætning kan man påvise klimasvingninger og datere jordfund. I. udvidede metoden ved at inddrage pollen aflangt flere arter end v. Post havde medtaget, han gjorde opmærksom på at pollen fra ældre aflejringer kunne være skyllet ud i yngre lag og opstillede en metode til korrektion for denne fejlkilde. 1950 udgav han, sammen med nordmanden Knut Fægri Textbook of modern pollen analysis som blev standardværk (2. udgave 1964).

Inspireret af C. Raunkiærs statistiske undersøgelser af plantesamfund og af planternes livsformer og af Knud Jessens vegetationshistoriske forskning kombinerede han pollenanalysen med sit indgående kendskab til Danmarks flora og dens livsbetingelser og nåede en dybtgående forståelse af floraens udvikling. I Landnam i Danmarks Stenalder, 1941, har han tidsfæstet agerbrugets og kvægavlens indførelse i Danmark til yngre stenalder hvor pollen af kornarter og u-krudt dukker op i aflejringerne, mens de træer der er velegnede til løvfoder går tilbage. I Draved skov i Sønderjylland, hvis artssammensætning er beslægtet med stenalderens, viste han sammen med andre videnskabsmænd at det er muligt at fælde store træer med flintøkser og dyrke oldtidens kornsorter på den afbrændte jord. Studiet af planternes indvandring i Danmark efter istiden førte naturligt til sammenligning med nutidens plantevækst i Grønland som han besøgte 1932 og 1937; blandt andet undersøgte han nordboernes bygder og førte sandsynlighedsbevis for deres rejse til Vinland. En sammenfatning af resultaterne publicerede han 1952–53 i Origin of the flora of Western Greenland in the light of pollen analysis.

I.s senere undersøgelser koncentrerede sig om Draved skov hvor han fulgte planternes genind-vandring på de tidligere opdyrkede arealer for at klarlægge deres indvandringsmønster. Som medlem af Videnskabernes selskab fik han oprettet kommissionen for forskningsarealer, hvorunder Draved sorterer; kommissionen er ansvarlig for at arbejdet føres videre. I første bind af Danmarks natur, 1967, har I. givet en grundig, men letfattelig fremstilling af sine resultater som senere er blevet oversat til engelsk. Internationalt er I. blandt de førende udforskere af fortidens plantevækst; han var æresdoktor ved universiteterne i Uppsala og Cambridge. Personligt var han stilfærdig, hensynsfuld og medfølende og familien, arbejdet og livet i naturen var grundlaget for hans livsværk.

Familie

Forældre: sparekassedirektør Hans I. (1874–1962) og Anna Maria Asmussen (1875–1954). Gift 11.10.1939 i Hjortdal, Thisted amt, med husholdningslærer Aase Thorlacius-Ussing, født 27.12.1909 i Odense (Skt. Hans), 16.6.1971 i Vangede, d. af realskolelærer i Odense, senere realskolebestyrer i Fjerritslev og kaldskapellan i Kollerup-Hjortdal, cand.teol. Børge T.-U. (bevilling til bindestreg 1916) (1878–1955) og Martha Antonie Cathrine Rasmussen (1891–1972).

Udnævnelser

R. 1953.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Carl Christensen: Den danske botaniske lit. 1912–39, 1940 256f. Alfr. Hansen: Den danske botaniske lit. 1940–59, 1963 158–60 (bibliografi). – Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1936 185f. – Knut Fægri i Pollen et spores XIII, Paris 1971 367–80 (m. bibliografi). Sv. Th. Andersen i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1972 98–101. Samme i Botanisk t. LXXXVII, 1972 275–77. J. Troels-Smith i Oversigt over vidensk.s selsk.s virksomhed 1972–73, 1973 135–50.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig