Johs. Møllerhøj

Johs. Møllerhøj, Johannes Sørensen Møllerhøj, 16.6.1890-8.10.1976, ingeniør. Født i Nybølle, Hillerslev sg., Fyn, død i Gentofte, begravet sst. M. tog polyteknisk adgangseksamen 1908 og blev 1914 cand.polyt. som elektroingeniør. Efter eksamen aftjente han værnepligt i marinen og fik derefter ansættelse ved Budde Schou & Co.s Patentbureau. – Sin livsindsats kom M. til at gøre i A/S Nordiske Kabel- og Traadfabrikker hvor han blev ansat 1916(–60). Han blev hurtigt en kendt og respekteret kabeltekniker på såvel det stærkstrøms- som det svagstrømstekniske område. Allerede fra 1919 udførte han for den daværende interskandinaviske kraftoverførings-kommission en række tekniske og økonomiske undersøgelser af mulighederne for kraftoverføring under Skagerak og Kattegat og påviste enlederkablernes fordele fremfor trelederkablerne i henseende til overføringsevne og udlægningsforhold, såvel ved veksel- som ved jævnstrøm, og gjorde rede for induktionsvirkningerne på de i forvejen eksisterende telegrafkabler. For jævn-strømsoverføringens vedkommende udførte han 1935 nogle supplerende undersøgelser til brug for Studieselskabet for norsk krafteksport. Inden for svagstrømsområdet blev fremstillingen af pupinkabler indført herhjemme under M.s tekniske ledelse, og i forbindelse med svagstrømskabel-udviklingen var han i 20erne på studieophold i USA og England.

I slutningen af 30erne gjorde M. den opfindelse der skulle gøre hans navn internationalt kendt. Han opfandt, patenterede og udviklede fladkablet, og det første 66 kV kabelanlæg blev installeret 1941 i Århus. Berømt blev Kraftimports fladkabel under Øresund 1951, verdens første trefasede søkabel for 132 kV. For sin opfindelse af fladkablet blev M. 1942 tildelt G. A. Hagemanns guldmedalje. M.s arbejder førte til udtagning af en række patenter der dels angik kabelteknik, dels et apparat til gummiledningers højspændingsprøvning med anvendelse af ioniseret luft i stedet for vandprøvning. Denne opfindelse blev også patenteret i Tyskland. M. skrev adskillige artikler i Elektroteknikeren, medvirkede tidligt ved udarbejdelse af lærebøger for polyteknikere, skrev flere CIGRÉ-rapporter og en række artikler i danske og udenlandske fagblade om fladkablet. M. blev 1937 medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber, 1948(–53) medlem af Elektroteknisk forenings bestyrelse. Desuden var han medlem af CIGRÉs højspændingskabelkomité, af det amerikanske Institute of Electrical and Electronic Engineers og den engelske Institution of Electrical Engineers. Han var i tyve år censor i elektroteknisk materiellære ved Danmarks tekniske højskole. Efter sin tilbagetræden fortsatte M. sit faglige arbejde og udviklede 1962 en nykonstruktion inden for fladkabelteknikken. – M. var meget musikalsk og udnyttede også her sit tekniske snilde, idet han opfandt en såkaldt Wolf-eliminator til egalisering af strygeinstrumenters resonansforhold.

Familie

Forældre: gårdejer Kristen Sørensen M. (1849-1926) og Marenstine Jensen (1864-1942). Gift 1. gang 31.10.1916 i Kbh. (Frihavnsk.) med Ella Oluffa Erichsen, født 7.6.1893 i Karrebæksminde, død 6.4.1933 i Hellerup, d. af dampskibsfører Edvard Ernst Emil E. (1850– 1914) og Petra Oluffa Dorthea Mortensen (født 1861). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 19.5.1934 i Gentofte (b.v.) med Inger Elisa Olrik, født 31.1-1901 på Frbg., d. af fuldmægtig, senere kontorchef ved orlogsværftet, overintendant Ejnar O. (1869-1927) og Helga Hermine Victoria Fick (1873-1940).

Udnævnelser

R. 1941.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Elektroteknikeren, 1976 nr. 11 420. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig