Jon Fjeldså

Jon Fjeldså, 13.12.1942, zoolog. Født i Hauge i Dalane, Norge. F. blev student 1961 og magister i zoologi fra Bergen universitet 1970 med speciale i lappedykkere. 1971 ansattes han på Zoologisk museums fugleafdeling og blev lektor 1974. Langvarige studierejser gik til Island (især Myvatn) 1974, til Peru 1977-78, til Australien 1979 og til Andes-bjergene 1981 og 1983-84. – Især i studietiden publicerede F. om norsk fuglefaunistik o.l. Hovedinteressen har siden samlet sig om fugle knyttet til ferskvand. På basis af en række større afhandlinger om den toppede lappedykkers udbredelse og geografiske variation i Norden, ynglepladser og -adfærd, regulering af populationstæthed samt rekruttering m.m. disputerede F. 1974. 1996 blev han professor ved Zoologisk Museum. Senere har han udstrakt disse studier til syv til dels meget dårligt kendte lappedykkerarter i svært tilgængelige højlandssøer i Åndes og har publiceret om deres slægtskabsforhold på grundlag af dunungernes farvemønstre og de voksnes yngleadfærd og fødebiologi (bl.a. Comparative ecology of Peruvian grebes, 1981). Andre større undersøgelser har omhandlet sandhønsenes systematik og bestandsregulering og morfologisk variation hos den hjemlige blishøne samt to Andesblishønsearters biologi og systematik. Studier over fuglebestande har omfattet Myvatn og to sjællandske moser (Regnemark og Utterslev). Siden år 2000 har F. især ledet programmer inden for forskning og kapacitetsudvikling vedr. ulandenes miljø. Endvidere har han forsket i, hvordan biodiversitetsdata kan bruges til planlægning af naturbevarelse. En ekstra dimension i F.s virke som videnskabsmand og popularisator er hans tegnekunst. Smukkest kommer den til udtryk i bogen Guide to the young of European precocial birds, 1977, med henrivende akvareller af redeflyende dununger af hønse-, måge- og vadefugle, en milepæl i dansk ornitologisk litteratur. F. har leveret træfsikre stregtegninger til talrige bøger om fugle og andre dyr. Selv har han skrevet bøger om lappedykkere, blishøne, rørhøne og hættemåge (også udg. på engelsk) samt fornemt illustrerede artikler om dyrelivet i Andes-bjergenes punazone. Blandt hans hovedværker kan nævnes Birds of the High Andes, 1990 (s.m. Niels Krabbe), The Grebes, 1994 samt Fuglene i Danmark, 1989 og 2002 (s.m. Hans Meltofte). F. var medlem af Dansk ornitologisk forenings hovedbestyrelse 1988-2008 og af verdensbestyrelse i BirdLife International 1994-99. Desuden er han medlem af Eventyrernes klub.

Familie

Forældre: lektor Per F. (1909-2006) og Anine Knudsen (1920-2011). Gift 1. gang 1966 med Tora Olsen, f. Wasmuth. Ægteskabet opløst 1979. Gift 2. gang (b.v.) med designer Else Bering Andersen, f. Bering, født 7.4.1935 i Viby, d. af ejendomsmægler Carl Otto Bering (død 1982) og damefrisør Kathy Bering (død 2005).

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

Selvbiografi i Kbh.s univ. årbog 1974-75 118.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig