Julius Blom

Artikelstart

Julius Blom, Julius Andreas Blom, 29.11.1815-13.6.1900, tømrermester. Født i Kbh. (Trin.), død i Spring-forbi, begravet i Kbh. (Holmens). B. gik i Efterslægtselskabets skole og kom efter sin konfirmation 1830 i tømrerlære. Han blev svend 1833 og indtrådte i byens brandkorps hvor han 1835 blev underbrandmester. 1838 udstillede han et tagværk på Charlottenborg. Et halvt år af sin otteårige svendetid tilbragte han i udlandet. 1841 nedsatte han sig som tømrermester i Kbh. Han medvirkede ved mange vigtige offentlige og private byggearbejder, og i en lang årrække var hans forretning inden for sin art vistnok den største i hovedstaden. 1859 blev B. vicebrandmajor, og 1868 konstitueredes han som brandmajor. Han varetog denne stilling indtil sommeren 1870 da loven af 15.5.1868 om Kbh.s brandvæsens omorganisation trådte i kraft. B. skildres af sin samtid som både indsigtsfuld og snarrådig, på én gang myndig og ligefrem. Hans gæstfri hus indtog en fremtrædende plads i datidens selskabelige liv. – 1849–55 sad B. i borgerrepræsentationen. Fra 1859 til sin død var han medlem af direktionen for Sparekassen for Kbh. og omegn. 1864 deltog han i grundlæggelsen af Nye danske brandforsikringsselskab, 1870–85 var han meddirektør i Kbh.s brandforsikringssocietet, og en tid lang sad han i bestyrelsen for Kbh.s sporvejsselskab. Han var medstifter af Kbh.s sygehjem 1859 og medlem af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen (1871–99) og af direktionen for Trøstens bolig. – Gennem tre generationer er navnet B. knyttet til den første københavnske håndværkerstiftelse, Stiftelsen for gamle håndværksmestre og deres enker. B.s far var 1835 en af de virksomste ved grundlæggelsen og 1835–41 formand for stiftelsen. B. indvalgtes i bestyrelsen 1848 og var formand fra 1879 til jan. 1900, og hans søn, etatsråd, tømrermester Ferdinand Victor Blom (9.8.1848–28.12.1936) fulgte ham som formand. – Etatsråd 1870.

Familie

Forældre: murermester, senere major ved brandkorpset og vicebrandmajor Thomas Andreas B. (1777–1841) og Ingeborg Cathrine Carstensen (1793–1860). Gift 26.6.1846 i Kbh. (Garn.) med Caroline Frederikke Funch, født 8.6.1824 i Kbh. (Petri), død 30.5.1912 i Springforbi, d. af urtekræmmer, forsørgelsesforstander Christian Nicolai F. (1793–1864) og Frederikke Barbara Marx (1800–53).

Udnævnelser

R. 1858. DM. 1885. K.2 1895.

Ikonografi

Mal. af Eddelien, 1839. Litografi af I. W. Tegner, 1888. Foto.

Bibliografi

C. Nyrop: Kbh.s tømmerlav, 1887 202 220. Samme: Ved Alderstrøsts 50 års jubilæum, 1912 22f 25f. III. tid. 24.6.1900 618.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig