Julius Kopp

Julius Kopp, 1.9.1837-10.4.1932, grosserer. Født i Hillerød, død i Hellerup, begravet på Frbg. K. blev uddannet som skibsbygger i Kappel i Slesvig og var derefter et par år ved midten af 1850erne ansat ved konstruktionskammeret på Holmen. 1858 rejste han til USA hvor han i syv år var ansat ved marineværftet i Brooklyn. Han arbejdede her for den svenskfødte opfinder John Ericsson på monitoren, den særlige panserskibstype der skabte Ericssons verdensberømmelse. Han deltog i den amerikanske borgerkrig på nordstaternes side som løjtnant ved 28. regiment. Som tjenstgørende blev han såret i slaget ved Gettysburg 1.-3.7.1863. Efter borgerkrigens ophør sejlede han en monitor til Rusland hvorefter han blev hjemme. Han havde i USA haft lejlighed til at se hvorledes handelen med imprægnerede gummifrakker m.v. tog et stærkt opsving, og han blev hurtigt klar over at det måtte blive hans opgave at starte en specialforretning i de her nævnte varer i Danmark. 1872 løste han borgerskab som grosserer i Kbh. under firmanavn Julius K., og hertil knyttedes fra 1878 en detailhandlerbevilling. I løbet af en forholdsvis kort årrække lykkedes det K. at oparbejde en specialforretning i imprægnerede gummifrakker m.v. af et betydeligt omfang. 1917 afstod han den til sin ældste søn, grosserer Hans Angel K. (1876–1955). K. vedblev dog til sine sidste leveår at følge forretningens vækst med levende interesse. Den kom til at omfatte mangfoldige arter af gummivarer og desuden adskillige praktiske beklædningsgenstande. Den blev aktieselskab 1943, men er nu ophørt. K. har ud over sin forretning ofret folkebibliotekssagen i Gentofte kommune megen støtte og opmærksomhed.

Familie

Forældre: ritmester, senere postmester i Svendborg, major Johan Siegfred Julius K. (1808–68) og Ragne Amalie Giede (1804–95). Gift 16.7.1875 i Hasle med Emilie Frederikke Siersted, født 7.9.1856 i Hasle, død 6.5.1953 i Hellerup, d. af førstelærer Hans Christian S. (1815–1907, gift 1. gang 1840 med Emilie Hiort, 1812–41) og Laurentia Margrethe Rømer (1818–80).

Udnævnelser

R. 1928.

Ikonografi

Mal. af G. Hentze. Foto.

Bibliografi

Slægtstavlesaml., 1932 102. Berl.tid. 11.4.1932. Dagens nyheder s.d. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig