Kåre Teilmann

Artikelstart

Kåre Teilmann, 25.3.1870-2.8.1934, gymnastikdirektør. Født i Ormslev, død i Marseille, begravet i Bering. T. voksede op i et særpræget grundtvigsk præstehjem og modtog sin første udefra kommende påvirkning gennem dette hjems tilknytning til højskole- og skytteforeningskredse. Det var derigennem hans interesse for gymnastik blev vakt, og efter at han som ganske ung havde gennemgået et udvidet kursus på Askov højskole besluttede han – ansporet af N. H. Rasmussens eksempel – at søge uddannelse på det gymnastiske centralinstitut i Stockholm. Efter at have gennemgået denne læreanstalt og derved erhvervet sig betegnelsen gymnastikdirektør foretog han en etårig udenlandsrejse (England, Tyskland), aftjente sin værnepligt og blev sekondløjtnant og begyndte derefter som 25-årig en virksomhed som gymnastiklærer og sygegymnast der kom til at strække sig over omtrent 40 år. Da denne virksomhed begyndte, forberedtes inden for vor skolegymnastik et systemskifte der gjorde de svenske principper enerådende, og T. blev en af de første der som lærer ved en skole anvendte disse principper i drengegymnastikken. Samtidig med at han begyndte denne skolevirksomhed (der fortsattes til 1925) oprettede han sammen med K. A. Knudsen et institut for sygegymnastik som han fra 1897 videreførte alene, og hvortil han senere knyttede et kursus til uddannelse af sygegymnaster og massører. Dette kursus som 1915 fik Alm. dansk lægeforenings anerkendelse opnåede en anset position og videreførtes efter T.s død. Blandt forkæmperne for svensk gymnastik omkring århundredskiftet kom T. i kraft af sin oprindelse, sin uddannelse og sine personlige tilknytninger ganske naturligt til at høre til inderkredsen; men det fortjener at fremhæves at han allerede 1906 vendte sig kritisk mod visse af denne gymnastiks lærdomme, og en lignende selvstændighed i opfattelse gav han senere udtryk for i en række tidsskriftartikler om svensk gymnastiks historiske udvikling. I modsætning til flertallet af sine samtidige bevarede han derved kontakten med en udvikling som senere har fundet sted på gymnastisk område her i Danmark, og som han vel endog kan siges at have haft en vis betydning for.

Familie

Forældre: kapellan, senere valgmenighedspræst Jørgen T. (1835–1919) og Martine Georgia Leth (1834–1915). Gift 14.9.1907 i Kbh. (b.v.) med Kate Hempel, født 13.3.1879 i Kbh. (Garn.), død 12.6.1961 i Hellerup, d. af læge, senere generallæge Johan Frederik H. (1848–1911) og Julie Hanne Mathilde Høegh-Guldberg (1853–1925). Separeret.

Ikonografi

Mal. af H. Dohm (Teilmanns kursus).

Bibliografi

Dagens nyheder 5.8.1934.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig