K.E. Bugge

Artikelstart

K.E. Bugge, Knud Eyvin Bugge, 4.10.1928, kirke- og skolehistoriker. Født i Godthåb, Grønland. B. tilbragte sin barndom på Grønland og i Canada. 1945 flyttede familien til Danmark. Han blev student fra Metropolitanskolen 1948 og cand. teol. fra Kbh.s univ. 1954. Efter studieophold i Tübingen ansattes han ved institut for dansk kirkehistorie 1957 (-64) og blev samtidig hjælpepræst ved Skt. Stefans kirke (1957-58). 1964 blev han afdelingsleder ved institut for kristendomskundskab ved Danmarks lærerhøjskole, 1965 tillige lektor ved institut for dansk skolehistorie og 1964-70 hjælpepræst ved Grundtvigskirken. 1970-71, 1974, 1980, 1984 og 1991 var han gæsteprofessor ved United Theological College i Bangalore, Sydindien. Dr. teol. 1965. B. var professor i kristendomskundskab ved Danmarks Lærerhøjskole 1981-98. Som forsker præges B. af discipelforholdet til Hal Koch hvis nærmeste medarbejder han var under opbygningen af institut for dansk kirkehistorie. Hans område er kirkehistorien, især studiet af Grundtvig. Sideløbende har han haft interesse for udforskningen af pædagogikkens historie. De to linjer, den kirkehistoriske og den pædagogiske, ses allerede i Theologi og pædagogik historisk belyst, 1961. Disputatsen Skolen for livet. Studier over N. F. S. Grundtvigs pædagogiske tanker placerer Grundtvig mere præcist end hidtil i forhold til tidens pædagogiske bevægelser. Han dokumenterer at Grundtvig bevæger sig bort fra en idealbestemt pædagogik der ser det enkelte menneskes udfoldelse som målet, til bestemmelsen af undervisningens mål som "livsoplysning". I afhandlingens centrale afsnit vælges "den levende Vexel-Virkning" som grundlæggende kategori for Grundtvigs pædagogiske tænkning. I fortsættelse af arbejdet med disputatsen kom 1968 tekstudgivelsen Grundtvigs skoleverden i tekster og udkast I-II Inden for den almene pædagogik har B. ydet et bidrag gennem den lille, men fortjenstfulde og meget udbredte Pædagogiske grundideer, 1969 (2. udg. 1974, 3. udg. 1981). Herudover har han særlig interesseret sig for at udbrede kendskabet til engelsk religions-pædagogik. 1970 skrev han Ronald Goldmans religionspædagogik, ligesom han udførligt har beskrevet det såkaldte Lancaster-projekt (bl.a. i Religionspædagogiske brydninger, 1974). Bogen Religionsparagrafferne i den nye engelske skolelov kom 1991.

B.s hovedvirke har således været ved Danmarks lærerhøjskole. Hans undervisning har samlet sig om kirkehistorie og religionspædagogik. Opholdet i Indien har understøttet hans interesse for undervisning i fremmede religioner. Han har deltaget i pædagogisk forsøgsarbejde, ligesom han gennem undervisningsvirksomhed og medlemskab i forskellige udvalg har haft forbindelse med undervisningssystemet i det hele taget. Interessen for pædagogiske spørgsmål har imidlertid ikke forhindret ham i stadig at deltage i kirkehistorisk forskning. Han er i bestyrelserne for Grundtvigselsk. fra 1958 og Selsk. for Danmarks kirke-hist. 1960-97. 1979 udgav han: Vi har rel'gion - et skolefags historie. B. har fortsat sine studier om Grundtvig bl.a. med Canada og Grundtvig, 1997 (engelsk oversættelse 1999) og Grundtvig og slavesagen, 2003, hvori han behandler Grundtvigs arbejde i den komité, der arbejdede for slaveriets endegyldige ophør på de dansk vestindiske øer.

Familie

Forældre: seminarieforstander, senere provst for Grønland, lektor i grønlandsk Aage B. (1896-1979) og lærer Anna Valborg Margrethe Jensen (1899-1971). Gift 31.10.1953 i Næstved (Skt. Morten) med lektor, cand. mag. Ilse Kristiansen, født 30.4.1929 i Næstved, d. af smedemester Aage Emil K. (1901-75) og Karen Petersen (1903-93).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskrift udg. af Kbh.s univ. nov. 1965 217f. Vitaprotokol i Ålborg stifts bispearkiv.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig