K.J. Jensen

Artikelstart

K.J. Jensen, Kristjan Johannes Jensen, 7.5.1890-25.5.1961, generaldirektør for post- og telegrafvæsenet. Født i Fjallerslev, Ovtrup sg. på Mors, død i Kbh., begravet Mariebjerg kgd., Gentofte. Omkring konfirmationsalderen flyttede J. med sine forældre til Nykøbing M., tog præliminæreksamen 1907 og ansattes s.å. i postvæsenet. Efter at have været postmedhjælper adskillige steder blev han 1915 postassistent i Assens, forberedte sig til studentereksamen, bl.a. under indkaldelser til sikringsstyrken, og blev 1918 student, privat dimitteret. 1920 kom han som assistent til generaldirektoratet i Kbh., blev cand. jur. 1923 og ansattes s.å. som sekretær, forblev i denne stilling ved post- og telegrafvæsenets sammenlægning under ét direktorat 1927, avancerede til fuldmægtig 1928 og til ekspeditionssekretær 1931. Han var dernæst postinspektør i Kbh. 1933–35, vendte så tilbage til generaldirektoratet som kontorchef, blev afdelingschef 1937 og var generaldirektør 1941–60. Efter at have taget juridisk embedseksamen erhvervede han 1926 bestalling som landsretssagfører, men deponerede bestallingen 1936. Der lå megen flid, praktisk erhvervet viden og målrettet uddannelse ud over selve etatsuddannelsen bag J.s karriere. Han havde lært postvæsenet at kende fra bunden inden han nåede chefposten. Han kendte etatens og dens personales problemer og var derfor et velfunderet medlem af lønningskommissionerne af 1943 og 1954. Fra 29.8.1943 til 5.5.1945 stod J. som del af departementschefstyret med det fulde ansvar for post- og telegrafvæsenet med de vanskeligheder som ikke mindst besættelsens sidste periode medførte. J.s tjeneste i postetaten begyndte mens postdiligencerne endnu var i brug på visse strækninger. Den sluttede 53 år senere da telekommunikation via satellitter stod foran virkeliggørelse. Postbesørgelsen var vokset enormt. Telegrafen var reduceret til fordel for telextjeneste. Radioteknikken der sorterede under P&T var stærkt udviklet. Der leveredes sende-materiel til to radioprogrammer plus kortbølgesendere og fra midten af 1950erne til et TV-program. Det internationale samarbejde omfattede ikke bare Den internationale postunion, men også de omfattende forhandlinger om fordeling af bølgelængder og TV-kanaler. J.s indgående kendskab til sin etat og dens personale var en af forudsætningerne for at denne revolution i massekommunikation kunne gennemføres – i det tempo de givne bevillinger muliggjorde.

Familie

Forældre: gårdejer Kristen J. (1860–1924) og Kirsten Maria Jensen (1865–1954). Gift 27.12.1921 med Marie Cecilie Bang, født 2.8.1901 i Ålborg (Budolfi), død 3.5.1957 i Hellerup, d. af lærer, senere skoleinspektør i Nykøbing F. Søren Christian Theodor B. (1872–1930) og Caroline Rasmine Jensen (1873–1930).

Udnævnelser

R. 1937. DM. 1942. K2 1947. K1. 1954.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Berl. tid. 26.5.1961. Politiken s.d. Jørgen Hæstrup: ... til landets bedste – I-II, 1966–71. – Levnedsberetning i ordenskapitel.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig