K.M. Vendsyssel

K.M. Vendsyssel, Kristian Mikkelsen Vendsyssel, ved dåben Christian Mikkelsen, 29.5.1855-24.1.1932, fiskeeksportør. Født i Lønstrup, død i Bruxelles, urne i Kbh. (Vestre). V. stod i købmandslære i Løkken og startede 1883 sin egen forretning i Hjørring. 1886 flyttede han til Frederikshavn og begyndte at eksportere hummere til Tyskland. Allerede på dette tidspunkt voksede forretningen stærkt, men udviklingen tog dog først rigtig fart efter at V. 1885 var flyttet til Kbh. Herfra foretog han en rejse over Atlanten og studerede de store laksefiskerier på USAs vestkyst og lakserøgerier i Tyskland hvis speciale blev indkøb, saltning og frysning af fersk laks. Den fattige fiskersøn blev fiskehandler af internationalt format. Hovedforretningen i Kbh., Vendsyssel Centralkompagni og Vendsyssel Packing Company fik filialer i USA og Bruxelles, og 1923 tog V. fast ophold i sidstnævnte by hvor han 1928 blev dansk konsul. Til sin død stod han i spidsen for den verdensomspændende fiskehandel som han ledede fra Bruxelles idet han dog mindst én gang om måneden aflagde besøg i Kbh.

I årenes løb beklædte V. en række tillidshverv. Mens han boede i Frederikshavn var han medlem af byrådet. Han var vicepræsident for den første nordiske fiskehandler- og havfiskerikongres i Kbh. 1912 og præsident for den anden i Malmø 1914. Fra 1907 til sin død var han – med et par års afbrydelse – formand for Danmarks fiskehandels- og havfiskeriforening ved hvis 40- og 50-års jubilæer 1921 og 1931 han udgav skrifter med interessante træk fra dansk fiskehandel i årenes løb. Han sad i handelsministeriets udvalg af 1925 til undersøgelse af spørgsmålet om en udvikling af fiskeriet og dertil knyttede handels- og industriforetagender, og fra 1930 var han medlem af fiskerirådet. Foruden gennem sin forretning var V. aktivt interesseret i havfiskeriet. En række år sad han i Dansk fiskeriforenings bestyrelse, og han holdt selv kuttere på fiskeri i Nordsøen samt under Færøerne og Island. – V.s søn Adolph Kristian Mikkelsen Vendsyssel, født 31.8.1886, død 9.3.1962, tog magisterkonferens i matematik 1908, var fra 1923 administrerende direktør for Vendsyssel Packing Company og efter faderens død formand for selskaberne i Bruxelles og Paris. Fra 1933 var han formand for Danmarks fiskehandels- og havfiskeriforening; han var desuden medlem af fiskerikommissionen fra 1935, af fiskerirådet fra 1938 (næstformand 1954) og af fiskeriministeriets eksportudvalg. Efter anden verdenskrig blev firmaet i Belgien agent for Carlsberg ligesom det optog forhandling af andre danske artikler inden for levnedsmiddelbranchen, ikke mindst Blue Cheese som der er et betydeligt marked for. R. 1941. R.1 1955.

Familie

Forældre: husmand, fisker, senere i Løkken, Mikkel Christensen (1820-1902) og Else Kirstine Jensen (1824-87). Gift 3.11.1885 i Ålborg med Sophie Franziska Hansemann, født 29.3.1859 i Ålborg, død 8.3.1922 i Kbh., d. af guldsmed Adolph Frederik H. (1824-71) og Elisabeth Wilhelmine Schramm (1827-1909).

Udnævnelser

R. 1912. DM. 1921.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

K. M. V.: Danm.s fiskehandels- og havfiskeriforen. 1881-1931, 1931 (særtryk af Fiskeribl. XXIII, s.å.). Børsen 26.1.1932 og 22.7.1953. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig