K. Røhr Lauritzen

Artikelstart

K. Røhr Lauritzen, Kristian Røhr Lauritzen, 18.8.1885-2.11.1960, proprietær. Født på Demstrupgård ved Kjellerup, død sst., begravet Sjørslev kgd. R.L. ville oprindelig have været ingeniør og tog efter præliminæreksamen adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt 1903. Faderens tidlige død betød dog at han uddannede sig som landmand, bl.a. på Malling landbrugskole. 1908 overtog han fødegården Demstrupgård ved Sjørslev (35 ha ager og 120 ha skov). Efterhånden kom han ind i organisationsarbejdet i landbruget idet han 1917 blev formand for Kjellerup og omegns landboforening, og n.å. indvalgtes han i bestyrelsen for Viborg andelsslagteri hvor han 1920 blev formand. 1943 blev R.L. medlem af Andelsslagteriernes fællesbestyrelse, og fra 1952 til foråret 4959 var han formand for De samvirkende danske andelsslagterier. Han beklædte dog fortsat en række tillidsposter inden for landbrugets øvrige organisationer hvor han særlig interesserede sig for kartoffelavl og skovbrug. R.L. var medlem af Landbrugsrådet 1947–59 og af Andelsudvalget 1948–59, næstformand i sidstnævnte 1953–59. Han var fra 1935 opstillet som folketingskandidat for partiet venstre og repræsenterede Kjellerupkredsen i folketinget 1947–50. – R.L. blev formand for De samvirkende danske andelsslagterier i en fremrykket alder, og hans formandstid betød en, videreførelse af arbejdet efter traditionelle retningslinjer. Han var indstillet på fortsat kvalitetsforbedring og iværksatte og videreførte en række aktiviteter på dette område mens han kom i et vist modsætningsforhold til husmændene ved at gøre sig til talsmand for en regulering af produktionen for at opnå bedre priser for producenterne. I de seneste år af hans formandstid var hans helbred dårligt, og i forberedelserne til de nye initiativer omkring organisation og afsætning blev det næstformanden, Johs. Dons Christensen, der formulerede andelsslagteriernes politik. R.L. beklædte i kraft af sin formandspost i slagterierne en land række poster i en lang række tilknyttede udvalg og virksomheder.

Familie

Forældre: proprietær Anders Kristian Lauridtsen (1838–1903) og Maria Kirstine Christensen (1845–1930). Gift 21.7.1908 med Palma Christine Christensen, født 21.7.1883 i Sønder Tranders, død 14.4.1967 i Kjellerup, d. af redaktør Anton C. (1860–1930) og Cathrine Cecilie Pallesen (1858–1930).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Andelsbl. LXI, 1960 839 1171. A. Axelsen Drejer: Andelssvineslagterierne i Danm. 1887–1962, 1962 210f. Jacob A. Buksti: Et enigt landbrug?, 1974.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig