Karen Bagge

Artikelstart

Karen Bagge, Karen Dorthea Bagge, 31.5.1884-27.2.1976, skolebestyrer. Født på Frbg, død i Lions Nærum Park, urne i forældres gravsted i Kbh. (Solbjerg). B. voksede op i et levende, åndeligt miljø hvor man var optaget af kirke, skole, litteratur og politik. Hun gik i grundtvigsk friskole, oprettet af frk. Lange. Efter alm. forberedelseseksamen fra universitetet 1901 blev hun 1906 student fra N. Zahles skole, cand.phil. 1907 og studerede historie, dansk og engelsk ved universitetet 1907– 11. Samtidig med studierne virkede hun som underviser først ved frk. Langes friskole, nu ledet af Ragnhild Høgsbro (gift med Chr. Frimodt-Møller, 1877–1943), og siden 1907 ved N. Zahles skole. 1913 tog hun faglærereksamen i historie og dansk. B. fik hele sin gerning på institutionen N. Zahles skole. Først i den fri fortsættelsesklasse der senere blev til Det sociale kursus, siden som klasselærer i barneskolen, inspektrice på gymnasieskolen (1913–24), forstander for seminarieskolen, N. Zahles seminariums øvelsesskole, fra 1924, og fra 1931–54 overbestyrer for hele institutionen. Samtidig underviste B. på seminariet i praktik og pædagogik og ledede N. Zahles kursus til faglærereksamen. B. var ikke høj af skikkelse eller imponerende af fremtoning, men hendes klare, kloge øjne og hendes levende, stærke personlighed gav hende en udstråling der gjorde indtryk på hendes omgivelser. Hun var, som hun selv sagde, "passioneret underviser". Hun var en fremragende lærer, klar, vidende og fornøjelig og hun videreførte en tradition for at fortælle historien som gjorde hendes timer uforglemmelige. Som lærer og skoleleder var hun ikke blot en underviser, men også i ordets bedste forstand en opdrager. Hun forlangte meget af sine elever, og hun var forlenet med ikke ringe autoritet. Hvem viser man ærefrygt, spurgte en lærer et barn og svaret var: Vorherre og frøken Bagge. Myndig var hun med et skarpt blik for påklædning, opførsel og sprogform, men hun var ikke skrap. Hendes hjertevarme og sans for den enkelte skinnede så stærkt igennem at både børn og voksne elever følte sig trygge over for hende. Hendes skolesyn bar præg af den inspiration hun fra barndommen havde fået af grundtvigske friskoletanker, men også af Natalie Zahles omsorg for det enkelte barn der skulle være trygt og føle sig hjemme i skolen. Gennem studietiden erhvervede hun sig grundige kundskaber, og livet igennem var hun vågen og interesseret i alt nyt og forenede traditionssans med frisind og rummelighed. B. var knap en snes år gammel da hun begyndte at læse til student på N. Zahles skole. Det blev hendes skæbne. Hun følte sig i pagt med den tradition og ånd som rådede dér, og hun lagde hele sin livsgerning på det sted. Alligevel blev hendes indsats ikke indadvendt. På mange felter i den danske skole drog man nytte af hendes arbejdskraft. Blandt en række hverv kan nævnes: Medlem af bestyrelsen for gymnasieskolernes lærerforening 1918–24, for Pædagogisk selskab 1924–33 og af repræsentantskabet for Dansk skolescene 1930–54. Hun var formand for Den danske pigeskole fra 1926, for de private gymnasieskolers rektorforening fra dens oprettelse 1937, og for Foreningen til lærerinders understøttelse 1947. 1937–47 var hun censor ved faglærereksamen og fra 1941 medlem af bestyrelsen for denne eksamen. Både på N. Zahles skole og i kollegernes kreds vandt hun ry for sine evner som taler og fortæller. Hun forstod at fængsle sine tilhørere, børn som voksne. Hendes tale var åndsbåren, levende og inspirerende, fremført i et fornemt, smukt og naturligt dansk, altid krydret med humor og uden enhver selvhøjtidelighed. Litterære værker efterlod hun sig ikke. Dog findes velskrevne artikler i skolens og seminariets årsskrifter.

Familie

Forældre: redaktør af "Vort Landbrug", landbrugskandidat Jacob Hansen B. (1855–1914) og Gertrud Kristine Neermann (1859–1908). Ugift. – Søster til Povl B.

Udnævnelser

F.M.1. 1951.

Ikonografi

Mal. af Jørgen Aabye (udstillet 1949, N. Zahles skoles festsal). Foto.

Bibliografi

Natalie Zahle til minde, 1927, Natalie Zahles skole 1851–1951, 1951. Edmund Frederiksen i Berl. tid. 30.5.1954.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig