Karen Gyldenstierne

Karen Gyldenstierne, 18.7.1544-20.4.1613, adelsdame. Født på Iversnæs, død i Horsens klosterk., senere vistnok overført til Uth k. Endnu ikke 24 år gammel ægtede G. den da 51-årige rigsråd Holger Rosenkrantz til Boller, statholder i Nørrejylland, lensmand på Skanderborg, Bygholm og Skt. Hans kloster ved Horsens, senere også rigsmarsk. Efter hans død 1575 viste hun sig i sin lange enkestand som en af disse energiske, dådkraftige og myndige kvinder, hvorpå den tids adelshistorie kan opvise adskillige eksempler. I nær forståelse med mænd som Anders Sørensen Vedel skaffede hun sine sønner, Otte Christoffer (f. 1569) og Frederik (f. 1571) en omhyggelig opdragelse, fuldendte oprettelsen af Rosenvold gods og hovedbygningens opførelse (1585) for Frederik, styrede og udvidede Boller gods og opførte også her hovedbygningen (1588) for Otte Christoffer, mens hun til sig selv omdannede Skt. Hans kloster som hendes ægtefælle kort før sin død havde købt af kronen, til et nybygget herresæde under navnet Stjernholm. Her boede hun fra ca. 1591, omgivet af unge adelsdamer, myndig og stridbar i forholdet til sine naboer. Hendes glanstid falder under Frederik II og regeringsrådet, da "Fru Karen Holgers" var til stede ved enhver større festlighed; efter Christian IVs kroning 1596 synes hun at have trukket sig tilbage i ro på Stjernholm. Kort efter kroningen blev hun med urette indviklet i en ubehagelig trolddomssag der bragte adskillige "hekse" på bålet. Få år efter hendes død var alle hendes nyopførte herregårde ude af familiens eje.

Familie

Forældre: Christoffer G. (død 1562) og Anne Parsberg (død 1587). -25.4.1568 med Holger Rosenkrantz, født 1517, vistnok på Tørning, 14.3.1575 på Bygholm, s. af rigsråd Otte Holgersen R. til Boller m.m. (død 1525) og Margrethe Gans (død 1525).

Ikonografi

Relief på ligsten. Afbildet på epitafiemal. 1578 (begge Uth k.).

Bibliografi

A. Heise i Hist. t. 5.r.VI, 1886-87 42-72. Erik Kroman i Acta philologica scandinavica VI, 1931-32 237-84.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig