Karl O. Christiansen

Karl O. Christiansen, Karl Otto Christiansen, 1.4.1908-22.5.1976, kriminolog. Født i Silkeborg, død i Minneapolis, Minn., USA, urne på Sorgenfri kgd. Efter en næsten afsluttet uddannelse som maskinlærling kom C. i gymnasiet og blev student 1931 fra Silkeborg. Han valgte at studere filosofi, først hos professor Kort K. Kortsen i Århus, senere ved Kbh.s univ. hvor han blev mag. art. 1937. Under studiet fattede han særlig interesse for sociologi (bl.a. E. Durkheim og Paul Fauconnet) og kriminologi; hans store opgave ved konferensen handlede om sociologiens bidrag til den etiske diskussion om forbrydelse og straf. I de følgende år slog han mere definitivt ind på kriminologiske studier. Han manuducerede i filosofi og havde frem til 1957 skiftende stillinger af hvilke nogle havde tilknytning til kriminalforsorgen og gav ham lejlighed til at gennemføre videnskabelige undersøgelser. C. var selvskreven til at overtage et nyoprettet eksternt lektorat i kriminologi under det rets- og statsvidenskabelige fakultet ved Kbh.s univ. 1944, men først 1957 fik han ved oprettelsen af Kriminalistisk institut heltidsansættelse ved universitetet, fra 1958 som docent. Han udnævntes til professor 1967.

I årene 1945-55 gennemførte C. to store undersøgelser: Mandlige landssvigere i Danmark under besættelsen, 1950 og Landssvigerkriminaliteten i sociologisk belysning, 1955. På den erhvervede C. 1955 den juridiske doktorgrad. Fra samme periode stammer den i samarbejde med psykologen Karen Berntsen udarbejdede afhandling Mandlige arresthusfanger i Københavns fængsler, 1955 der var resultatet af et eksperimentelt behandlingsarbejde med afsonere af korte frihedsstraffe. En efterundersøgelse viste senere et markant lavere tilbagefald i den behandlede gruppe end i en kontrolgruppe. En tilsvarende konklusion viste sig ikke da C. senere sammen med andre gennemførte undersøgelsen Effektiviteten af forvaring og særfængsel m.v. 1972. C.s største undersøgelse fra årene efter 1955 vedrørte kriminaliteten i et dansk tvillingmateriale. Undersøgelsen var udsprunget af den klassiske problemstilling om arvens og miljøets betydning for kriminaliteten. C. nåede ikke at afslutte undersøgelsen, men adskillige delresultater blev offentliggjort, og arbejdet føres videre af andre.

C. grundlagde en moderne sociologisk orienteret kriminologi i Danmark. Han lagde stor omhu i indsamlingen og den statistiske analyse af materialer, og gennem sine bøger - herunder en revideret udgave af Stephan Hurwitz' Kriminologi (1968-71) - og talrige tidsskriftsafhandlinger og kronikker uddybede han i høj grad kendskabet til kriminalitetens udvikling og årsagsforhold og til kriminologiens metodeproblemer. I det nordiske forskningssamarbejde spillede han en fremtrædende rolle. Han var formand for nordisk samarbejdsråd for kriminologi 1965-70.

Familie

Forældre: maskinpasser Christian Peter C. (1854-1935) og Marie Karoline Pedersen (1863-1942). Gift 23.7.1939 i Humble med kontorassistent Ruth Møller Larsen, født 19.2.1919 i Humble, d. af autoforhandler Valdemar L. (1888-1940) og Anna Jensine Møller (1876-1960).

Udnævnelser

R. 1975.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1955 160f. - Knud Waaben i Kbh.s univ.s årbog 1975-76 7-12. Samme i Nord. t. for kriminalvidenskab, 1976 1-4. Berl Kutchinsky i Dansk psykolognyt, 1976 285. Preben Wolf i British journal of criminology, London 1977 64.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig