Kay Christiansen

Kay Christiansen, Kay Axel Christiansen, 1.5.1891-13.7.1937, elektrotekniker, overingeniør. Født i Kbh. (Matth.), død på Rigshospitalet, Kbh., urne sst. (Vestre). C. stod i lære som maskinarbejder på A/S Titan 1907-10 og forberedte sig samtidig til maskinisteksamen som han bestod 1910. N. å. tog han, der havde fået lyst til videregående studier, polyteknisk adgangseksamen og efter en kort tid 1913 at have været ansat som maskinmester på Carlsberg tog han 1917 polyteknisk eksamen som elektroingeniør med svagstrømselektroteknik som speciale. Efter en kort ansættelse på Titan som ingeniør og efter at have aftjent værnepligt ved ingeniørregimentet blev han 1918 privatassistent hos professor P. O. Pedersen, med hvem han allerede i studietiden var kommet i nærmere berøring. Efter at have virket i denne stilling i henved et halvt år rejste C. foråret 1919 til USA hvor han uddannede sig yderligere ved at arbejde som ingeniør i The Westinghouse Electric Co., The Federal Telegraph Co. og The Pacific Telephone and Telegraph Co. 1923 vendte han tilbage som assistent hos professor P. O. Pedersen og blev s.å. ansat som ingeniør i statstelegrafvæsenet. 1926 konstitueredes han som overingeniør sst., og 1927 udnævntes han, ved W. G. Thomsens afgang, til chef for telegrafvæsenets tekniske afdeling, en stilling der n.å. da sammenslutningen af post- og telegrafvæsenet var foretaget, ændredes til chef for post- og telegrafvæsenets tekniske afdeling. C. forblev i stillingen til sin død. 1926 blev C. medlem af Comité consultatif international des Communications téléphoniques, 1927 af Dansk elektroteknisk komité og s.å. af den militære telegraf- og telefonkommission. Han var endvidere medlem af Comité consultatif international technique des Communications radioélectriques og af Union internationale des radiodiffusions' tekniske udvalg. 1931-37 var han sekretær for Videnskabernes selskabs komité for Union Radio Scientifique Internationale, og 1931 præsident for den i Kbh. afholdte radiokongres, 1932-33 sagkyndig i telegrafi og telefoni ved Folkenes forbund. 1937 blev han medlem af ATV. C. har skrevet en del afhandlinger i inden- og udenlandske fagtidsskrifter og udgav 1929 (sammen med A. C. Gottlieb) Lærebog i Telegraf- og Telefonteknik.

Familie

Forældre: maskinist, senere belysningsmester på Carlsberg Frederik C. (1860-1921) og Laura Georgine Christine Frederiksen (1862-1944). Gift 13.5.1919 i New York med pianist Erna Lamp-Hansen, født 28.2.1896 i Kbh., d. af værkfører Carl Christian L.-H. (1866-1939) og Olga Margrethe Henriette Lamp (1869-1945).

Udnævnelser

R. 1929.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Fr. Heegaard i Ingeniøren, 1937 155f. P. O. Pedersen i Elektroteknikeren, 1937 301-04.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig