Knud Agger

Knud Agger, 26.9.1895-2.2.1973, maler. Født i Holstebro, død i Helsingør, begravet sst. Efter at have taget realeksamen kom A. i murerlære i Holstebro. Han dimitteredes fra teknisk skole i Kbh. til akademiet hvor han 1915 bestod adgangsprøven til bygningsskolen; efter okt. semester 1917 forlod han akademiet og uddannede sig herefter på egen hånd som maler. Han udstillede på Charlottenborg 1922–24, 1928 og 1931, på Kunstnernes efterårsudstilling 1931, på Grønningen som gæst 1932–33, på Den Nye Udstilling 1933 og på Corner- og Høstudstillingen 1936–37; 1939 medlem af Den frie udstilling. A. havde udstillet flere år uden at gøre sig synderlig bemærket før han 1930 placerede sig stærkt hos publikum og kritik med en beskeden udstilling hos en rammemager i en sidegade. Den blev en succes som hænger sammen med den reaktion mod modernismen som var vokset op i 1920'erne og hvortil hans kunst svarede godt. Maleren Mogens Lorentzen skrev om ham i Politiken 20.5.1930 og fremhævede ham som jyde, nordbo og farvelyriker og at hans motiver var "af moderat præg: brokonstruktioner, kolonihaver Han bemærker at A. giver et billede af Jylland som afviger fra det "forlorent dramatiske som er à la mode for øjeblikket", et hib til Jens Søndergaard og hans ekspressionisme. Man så også dengang gerne A. som et sidestykke til Johs. V. Jensen hvem han i øvrigt lignede i det ydre. A. var dengang uberørt af modernismen og interesserede sig især for Munch og van Gogh. Der er dog ikke tale om efterligning men om indtryk der førte til en mærkelig dobbelthed hos ham: på den ene side en melankolsk, forfinet, følelsesladet stil og på den anden side robuste, næsten grove skildringer af jævne motiver. Til disse hører en række billeder fra midten af 1930'erne med motiver fra Jyllands vestkyst. Fra samme periode er de første billeder fra "Maryhill", hans hus ved Helsingør hvor han boede fra 1932. I dem skildres landlig sommeridyl og fredfyldt familieliv. Formaterne er gerne store, og en monumentalitet kan være tilstræbt som i Aftensmåltidet, 1937–39 (Esbjerg) svarende til særlige traditioner for Den frie udstilling som han blev medlem af 1939. Han udførte da også i disse år sine første større udsmykningsopgaver, nemlig til Struer gymnasium og til Søllerød rådhus, som indbyrdes vidt forskellige vidner om hans stadige eksperimenter med stil. Dette ses også af hans staffelibilleder fra 1940'erne og videre frem da han malede dels nogle stemningsladede, næsten ekstatiske landskabsskildringer med motiver fra Venø, dels nogle opstillinger i kubistisk stil. Senere gav han sig til at dyrke en anden form for halvabstrakt stil med "stenbilleder" hvor også en vis mysticisme er tilstræbt. Hermed føjedes endnu en facet til hans mangesidede og ikke nemt begribelige personlighed.

A.s kunst er vel repræsenteret på landets kunstmuseer især med hensyn til de ældre arbejder. Den kgl. kobberstiksamling har desuden en betydelig samling af hans tegninger. Foruden de ovenfor nævnte udstillede han på mange større udstillinger og havde adskillige separatudstillinger hos kunsthandlere foruden i Kunstforeningen i Kbh. 1939 og 1957. En stor retrospektiv udstilling afholdtes på Gentofte rådhus 1972. A. fik Eckersbergmedaljen 1928 og modtog adskillige legater og hædersgaver.

Familie

Forældre: lærer, senere overlærer i Holstebro Peder Vinkel A. (1864–1940) og Ingeborg Marie Pouline Bruun (1868–1941). Gift 7.5.1921 i Hornbæk med Ingeborg Stuhlmann, født 3.7.1896 i Helsingør (Skt. Olai), d. af skibsfører Albert Ludvig Bernhard S. (1850–1927) og Anna Gregersen (1851–1940).

Ikonografi

Selvportr., 1926 og 1927. Tegn. selvportr., 1955 (Kgl. bibl.). Foto.

Bibliografi

Mogens Lorentzen i Politiken 20.5.1930. Poul Henningsen: Knud Agger, 1937 (Danske kunstnere, XX). Andr. Friis i Den frie udstillings katalog 1939. Aksel Rode: K. A., 1950 (Vor tids kunst). J. Zibrandtsen i Berl. tid. 25.5.1966. C. Houmark i BT 28.5.1930.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig