Knud Balle

Knud Balle, 28.7.1877-23.7.1928, provst i Grønland. Født i Godthåb, død i Godthåb, begravet sst. B. blev student 1897 og cand. teol. 1904. Året efter blev han præsteviet medhjælper hos pastor Tobias Mørch i Upernavik hvem han 1908 afløste som førstepræst. 1910 kom han til Godthåb og udnævntes 1912 til provst for Grønland. 1918 tog han sin afsked som provst i protest mod den indførte deling i to provstier men overtog igen embedet 1926. B. var med sin stilfærdige og beskedne optræden en fast og mandig karakter der i arbejdet for befolkningen aldrig gik på akkord med hvad han anså for rigtigt. Det kulturelle arbejde for grønlænderne havde i ham en varmt forstående talsmand, og der var almindelig sorg ved hans tidlige død. B. udfoldede en ret stor litterær virksomhed, dels ved tidsskrift- og bladartikler om aktuelle grønlandske forhold, dels i det grønlandske sprog. Således har han udgivet en oversættelse til grønlandsk 1913 af S. Bunyans Pilgrims Progress foruden flere bøger af belærende og opbyggeligt indhold. –

Familie

Forældre: missionær og seminarieforstander N. E. B. (1839–1900) og Kathr. J. Fleischer (1849–1918). Gift 1. gang 17.5.1905 i Viborg domk. med Esther Helweg-Larsen (navneforandring fra Larsen 1902), født 20.3.1881 i Kbh. (Johs.), død 21.3.1906 i Upernavik, d. af resid. kapellan ved Skt. Johanneskirke, Kbh., senere stiftsprovst i Viborg Vilhelm Ludvig Larsen, navneforandring til H.-L. 1902 (1850–1927) og Thyra Lorentzen (1852–1906). Gift 2. gang 27.3.1912 i Christianssted, Skt. Croix, med Anna Budtz Jørgensen, født 15.4.1878 i Kbh. (Trin.), død 31.3.1948 i Gentofte, d. af agent, senere fabrikant Otto B. J. (1839–1913) og Karen Marie Christiane Mikkelsen (1840–1907). – Bror til Frederik B.

Udnævnelser

R. 1921.

Ikonografi

Mal. af Peter Dalager (Egedesminde k.). Foto.

Bibliografi

H. Ostermann i Grønl. selsk.s årsskr., 1927–28 98–100. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig