Knud Henriksen Gyldenstierne (rigsråd)

Artikelstart

Knud Henriksen Gyldenstierne, 5.1.1466-2.10.1467, rigsråd. Levede endnu . Begravet i Skt. Hans k. i Odense. G. var ridder 1446; sandsynligvis modtog han ridderslaget ved Christoffer af Bayerns kroning 1443 ved hvis hof han 1447 tjente som hofsinde. 1453 var han lensmand på Ålborghus, senest 1455 medlem af rigsrådet. Efter sine forældre arvede han 1463 panterettighederne i Bygholm slot ved Horsens by. Han var ejer af slægtsgården Restrup og føjede dertil ved sit giftermål herregårdene Iversnæs og Enggård samt pantelenet Rugård. Nogen stor politisk rolle ses han ikke at have spillet. G. har dog opnået en vis navnkundighed idet man har tillagt ham den tanke at blive Danmarks konge efter Christoffer af Bayerns uventede død 1448. Arild Huitfeldt fortæller derom at da svenskerne havde valgt sig en særkonge i Karl Knutsson "bleve de danske foraarsagede at se dennem og om efter en Herre og Konge; paa de Tider var en af vore danske Riddere, som havde gjort sig stor Forhaabning derpaa, hvis Navn skal blive her uformeldt". Huitfeldts kilde er her som så ofte Hans Svaning der heller ikke nævner ridderens navn; dette erfarer man derimod af Cornelius Hamsfort som meddeler det i sin biografi af G.s sønnesøn og navne, biskoppen af Odense. Det synes altså at have været en slægtstradition i familien G., dog næppe med andet indhold end at enkedronning Dorothea skulle have haft lyst til at ægte G. At der i hvert fald ikke var tale om at gøre den unge adelsmand til landets konge tør man vistnok med fuld sikkerhed gå ud fra. – Hans datter Anne bragte sin ægtefælle, ridderen Peder (Torbensen) Bille af Svanholm andele både i Iversnæs og Restrup.

Familie

Forældre: Henrik Knudsen G. (gamle hr. H.K.) (død 1456) og Anne Munk (død ca. 1462). Trolovet senest 1446 og senere gift Hilleborg Skinkel, 15.2.1494, begr. i Odense, d. af Otte S. (død ca. 1448) og Cecilie Ludvigsdatter Barsebek (død tidligst 1450).

Ikonografi

Ligsten (Skt. Hans k., Odense).

Bibliografi

L. S. Vedel Simonsen: Bidrag til Rugårds hist. I, 1843 hft. 2. A. Heise i Hist. t. 5.r.I, 1879 535f. Erik Ulsig: Danske adelsgodser i middelalderen, 1968.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig