Knud Nielsen

Knud Nielsen, 17.7.1878-18.10.1935, elektrotekniker. Født i Kbh. (Matth.), død i Berlin, begravet i Hørsholm. Efter præliminæreksamen rejste N. 1899 til England hvor han var beskæftiget hos James Keith Consulting Engineer. Nytår 1900 fik han ansættelse hos firmaet Siemens & Halske i Berlin hvor han gennem sit arbejde fik en god praktisk teknisk uddannelse, samtidig med at han fulgte forelæsninger på den tekniske højskole i Charlottenburg. 1904 fik han et stipendium til en rejse til USA, på hvilken han kompletterede sin uddannelse hos flere af USAs store elektrotekniske firmaer. Efter sin tilbagekomst 1905 ansattes han i Siemens & Halskes projekteringsafdeling og n.å. forflyttedes han til Spanien for at reorganisere det af Siemens Elektrische Betriebe A.G. anlagte kraftværk i Malaga der både teknisk og økonomisk var noget i forfald. Det viste sig hurtigt at den lidt fåmælte, men dygtige og resolutte dansker magtede opgaven, og dette gav ham en meget fremskudt position inden for firmaet. 1910 kaldtes han tilbage til Tyskland for at blive leder af kraftværket i Wiesmoor, senere desuden af Siemens koncernens elektricitetsværk i Lü beck. I Wiesmoor var opgaven at omdanne et kulfyret el-værk til tørvefyring. N. anlagde på afgravede arealer et storgartneri der ved hjælp af spildvarmen i kølevandet fra værkets grader-værk og kulsyren i røggassen fremstillede "tidlige grøntsager". Tillige anvendte han i gartneriet elektrisk strøm i nattetimerne hvor belastningen var ringe. Kombinationer som disse var dengang ret ukendte, og N.s arbejde vakte en diskussion om rentabiliteten, men det kunne stå for kritikken. 1925 fik han æresdoktorgraden ved højskolen i Charlottenburg. S.å. erhvervede den preussiske stat aktiemajoriteten og ændrede navnet til Nordwestdeutsche Kraftwerke A/G med N. som leder. 1933 kaldtes han til den betydende post som formand i bestyrelsen for Preussische Elektrizitåts A.G., Berlin (PREAG), et af Tysklands største foretagender som på det tidspunkt var i økonomiske vanskeligheder. Også denne opgave løste han med stor dygtighed. N.s berøring med danske forhold blev efterhånden temmelig fjern; han blev tysk statsborger juli 1914, og inden for den tyske elektricitetsindustri blev han gennem årene meget kendt og meget benyttet. Inden for bankverdenen anvendtes han meget til at vurdere fremsatte projekter, og Siemens-koncernen støttede sig ofte til hans store indsigt, når det gjaldt om at reorganisere eller sanere større virksomheder man var økonomisk interesseret i. Hovedvejen forbi Wiesmoor centralen blev opkaldt efter N.

Familie

Forældre: læge, senere overlæge i hæren Johan Frederik N. (1846-1903) og Marie Emilie Berthelsen (1851-1922). -19.12.1908 i Kbh. (Frue) med Marie Willer Petersen, født 11.1.1887 i Kbh. (Holmens), død 13.4.1960 i Hørsholm, d. af grosserer og fabrikant Peter P. (1859-1932) og Margrethe Willer (1859-1930).

Udnævnelser

R. 1924.

Ikonografi

Relief af Josef Enseling på mindesmærke i Wiesmoor. Foto. – Mindetavle i Wiesmoor centralen.

Bibliografi

Elektrotechnische Zeitschr., Berlin 1935 1244.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig