Knud W. Johansen

Knud W. Johansen, Knud Winstrup Johansen, 26.8.1901-14.5.1978, bygningstekniker. Født på Frbg, død i Lyngby, begravet sst. J. blev student 1919 fra Frbg. gymnasium. 1924 tog han polyteknisk eksamen som bygningsingeniør, og arbejdede derefter nogle år ved rådgivende virksomheder. 1931 blev han ansat på Danmarks tekniske højskole ved laboratoriet for bygningsstatik (nu afd. for bærende konstruktioner), blev 1950 professor sst. i bygningsstatik og elasticitetsteori. Allerede 1931 beskæftigede han sig med det emne hvor han kom til at yde sin største indsats, nemlig brudlinjeteorierne, og hans første afhandling om emnet er fra dette år. Tidligere anvendte man ved statiske beregninger elasticitetsteorien. Det er J.s fortjeneste at have udviklet de nye brudlinjeteorier der har fået særlig betydning ved beregning af jernbetonplader. 1935–38 benyttede J. den nye metode i praksis, idet han beregnede to skalkonstruktioner ved det nye radiohus, og 1943 forelå hans doktorafhandling om det samme emne, Brudlinieteorier (eng. og portugisisk udg. 1962). 1946 kom Pladeformler om anvendelsen af den nye teori (portugisisk udg. 1962, eng. udg. 1972 samt som festskrift til J. ved hans afgang som professor s.å.). Disse to bøger gjorde J. internationalt kendt.

J. har foretaget mange andre undersøgelser: forklaring af jernbetons virkemåde, forspændte konstruktioner, skalkonstruktioner og svingningsteori. Han har endvidere skrevet Forelæsninger over elasticitets- og styrkelære, 1950ff, Matricer. Teori og Praksis, 1957 og Svingningsteori, 1962 samt talrige artikler og afhandlinger. En fuldstændig bibliografi findes i Yieldline formulae for slabs, 1972.

J. var formand for Dansk selskab for bygningsstatik 1949–53 og 1958–64, medlem af repræsentantskabet for Statens byggeforskningsinstitut, af bestyrelsen for lydteknisk laboratorium og af Fondet for træprisen til ingeniører. Desuden var han medlem af International Committee on Shell Structures og Comité européen du Beton og Committee on Ultimate Load Design on Concrete Structures. Han var dansk repræsentant i Advisory group for aeronautical research and development i NATO 1956–62, og forelæste over svingningsterori ved det katolske universitet i Rio de Janeiro i Brasilien 1967. J. blev medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber 1949, modtog Augustinus-prisen 1955, blev 1971 æresmedlem af Dansk selskab for bygningsstatik, fik s.å. Institution of Structural Engineers' guldmedalje og blev 1972 æresdoktor ved Norges tekniske højskole. J. var en efterspurgt taler og flittig debattør ved møder og kongresser i ind- og udland. Hans replik var ofte vittig og til tider ganske barsk.

Familie

Forældre: malermester Georg Johan Jacob J. (1870–1935) og Ellen Hoff (død 1945). Gift 7.11.1934 på Frbg. med Ingeborg Alberta Freiesleben, født 5.12.1905 i Stavanger, død 2.5.1982 i Lyngby, d. af ingeniør Herluf Louis Wilhelm Carl F. (1870–1905) og lærer Margrethe Vilhelmine Thomsen (1877–1953).

Udnævnelser

R. 1955. R.1 1962. K. 1971.

Bibliografi

Bibliografi i K. W. J.: Yieldline formulae for slabs, London 1972 XI-XIV. – Chr. Ostenfeld: A. Ostenfeld og hans samtid, 1966. Bent Erik Petersen i Ingeniøren IV, 1978 nr. 23 32f. H. Stray Jørgensen i Bygningsstatiske medd. L, 1979 1–7.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig