Kristian Rosendahl, 13.10.1877-18.9.1961, bogtrykker. Kristian Rosendahl lærte bogtrykkerfaget på Ribe Amts-Tidendes trykkeri i Varde og arbejdede derefter en tid som svend hos O. C. Olsen i København. 1902 overtog han et lille trykkeri der holdt til i et kælderlokale i Kirkegade i Esbjerg. Han gav 10 000 kr. for virksomheden, penge han delvis måtte låne af gode venner der i virkeligheden ikke havde megen tillid til at den kunne gå. Det kunne den imidlertid, og den blev med årene en af provinsens fornemste med senere domiciler i Torvegade og Borgergade. Den blev aktieselskab 1942. Under den tyske besættelses sidste del blev trykkeriet schalburgteret, men genopstod 1945–46 i ny og moderne skikkelse.

Med sine naturlige lederegenskaber og aldrig manglende lyst til "at tage ordet i forsamlinger" blev Kristian Rosendahl snart et skattet medlem af Dansk provins-bogtrykkerforening der var oprettet 1895. De første år virkede han som en dygtig og håndfast agitator for medlemstilgang, men også som "loyal opponent" når lejlighed bød sig. 1919 blev han medlem af styrelsen og tre år senere næstformand. 1937 blev han formand og virkede som sådan til maj 1953 og igen fra december s.å. til 1955; ved sin afgang blev han styrelsens æresmedlem.

I Kristian Rosendahls formandsperiode, præget af talløse rejser og foredrag, blev foreningens gamle prisliste ændret og moderniseret – i øvrigt lige før krigskonjunkturernes indtræden – amtsforeningernes organisation blev betydelig styrket, og agitationen fra hans tid som menigt medlem fortsat. Resultatet var en fordobling af medlemstallet. Da planerne om Den grafiske højskole kom frem i begyndelsen af 1940erne deltog Kristian Rosendahl ivrigt i det forberedende arbejde, og 1942 blev han medlem af skolens bestyrelse. 1920 blev der mellem bogtrykfagets organisationer truffet aftale om at pladsen i arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse skulle gå på omgang, og i henhold hertil indtrådte Kristian Rosendahl 1925. Han fungerede til 1953, fra 1941 tillige i forretningsudvalget.

På fagets vegne sad han desuden fra 1929 i Nordisk bogtrykkerråd og fra 1949 i dettes komité for nordisk bogkunst; han var fra 1942–54 formand for mesterprøvekommissionen og 1940–53 medlem af Håndværksrådet.

1908–37 var Kristian Rosendahl partiet venstres repræsentant i Esbjerg byråd hvor han særlig interesserede sig for skattespørgsmål. Det førte igen til pladser i kredsens skatteråd 1922–30, landsskatterådet 1930–37 og statens ligningsråd 1938–50. Af øvrige tillidshverv kan nævnes: formand for Esbjerg venstreforening 1915–28 (kredsens folketingskandidat 1918–32), den lokale arbejdsgiverforening 1913–49 (æresmedlem) og Den danske afholdspresse 1919–25, medlem af bestyrelsen for Esbjerg Bank fra 1917 (formand fra 1945) og af styrelsen for metodistkirkens skandinaviske præsteskole i Göteborg 1925–54.

Kristian Rosendahl var organisationsmand af lyst. Med glæde diskuterede han og kæmpede for de ting der interesserede ham, og som han ville have igennem. I det ydre var han reserveret og forbeholden, en ener med egne meninger. Privat samlede han på gamle bibeltryk, og han opbyggede en af Europas fineste samlinger på området. Det var typisk at hans 50 års jubilæumsskrift 1952 ikke handlede om ham selv og hans gerninger, men netop om biblerne: Volmer Rosenkilde: Europæiske bibeltryk. Omkring den Rosendahlske bibelsamling.

1961 blev bogtrykkeriet overtaget af sønnesønnen Paul Rosendahl, nu formand for Provinsbogtrykkerforeningen, der 1977 flyttede til nye bygninger på Ø. Gjesingvej.

Familie

Kristian Rosendahl blev født i Randers (Skt. Morten), døde i Esbjerg og er begravet sst.

Forældre: postkontrahent Mads Madsen Rosendahl (1849–1927) og Johanne Annine Seerup (1847–1920). Gift 1. gang 7.4.1900 i Esbjerg (Skt. Johannes) med Kirstine Hansen, født 3.11.1864 i Jerne, død 9.7.1932 i Esbjerg, d. af gårdmand Peter H. (død 1867) og Andrea Nikoline Koch. Gift 2. gang 22.12.1934 i Kbh. (Jerusalem k., indført i Bethania kbg.) med Valborg Elisabeth Larsen, født 11.6.1887 i Kbh., død 20.3.1945 i Esbjerg, d. af styrmand Hans Jørgen Valdemar L. og Thyra Caroline Mathilde Lorenzen.

Udnævnelser

R. 1928. DM. 1937.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

E. Westphall: Dansk provins-bogtrykkerforen. 1895–1945, 1945. Samme i De grafiske fag, 1947 244; sst. 1952 334f og 1961 328. Bogtrykkerbl., 1961 248f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig