Kristian Steglich-Petersen

Kristian Steglich-Petersen, 14.7.1880-23.12.1969, højesteretssagfører. Født i Slätåkra, Halland, død i Hellerup, begravet på Gentofte kgd. S.-P. blev student 1897 fra Efterslægtselskabets skole, cand.jur. 1903, by- og herredsfuldmægtig i Bogense 1903, assistent i justitsministeriet 1906, overretssagfører i Kbh. 1907 og højesteretssagfører 1916. I kraft af sit skarpe judicium, sin grundighed og usædvanlige arbejdskraft blev han hurtigt en af højesteretsskrahkens mest benyttede sagførere; af de i Ugeskrift for Retsvæsen i tiåret 1920–30 optagne højesteretssager har han næst C. B. Henriques ført de fleste. En kollega har betegnet ham som "en af vore betydeligste skrankeadvokater gennem tiderne ... uden tvivl den advokat, som havde den største prestige ved domstolene omkring 1930" (Bernt Hjejle). Det var derfor naturligt at den danske regering efter den fra norsk side foretagne okkupation af visse dele af Østgrønland 1931 udnævnte S.-P. til Danmarks agent og advokat ved processen for den faste domstol for mellemfolkelig retspleje i Haag. S.-P. udførte dette meget krævende og ansvarsfulde hverv med ubestridelig dygtighed. Af hans øvrige store sager bør fremhæves defensoratet for Landmandsbankens direktører Rasmussen og T. J. Rothe (1923) og Lauge Kochs injuriesag (1937–38). S.-P. kom i nær kontakt med erhvervslivet der i udstrakt grad benyttede hans arbejdskraft. 1918 blev han kommitteret i Kreditkassen for Husejere i Kbh., 1924–28 var han næstformand i likvidationskomiteen for Kbh.s Disconto- og Revisionsbank, 1927–32 dommersuppleant i den faste voldgiftsret, blev 1928 næstformand for Landmandsbankens bankråd og var formand for dette 1960–64, var 1928–35 tillige medlem af bestyrelsens afviklingsafdeling, blev 1936 medlem af direktionen for livsforsikringsaktieselskabet Hafnia og af kontrolkomiteen for forsikringsselskabet Danske Phønix. Af S.-P.s talrige hverv i ledelsen af erhvervsdrivende selskaber skal i øvrigt nævnes at han 1939 blev medlem af bestyrelsen for De danske Spritfabrikker og var formand indtil 1965, 1939 medlem af bestyrelsen for Det Store Nordiske Telegrafselskab (formand 1948–58), 1940 tillige af bestyrelsen for dettes Holding Company (formand 1948–52). Han var formand for I/S Berlingske Tidende, A/S De Berlingske Virksomheder og A/S Det Berlingske Officin, havde bestyrelsesposter i A/S Crome & Goldschmidt, A/S Laur. Knudsens mekaniske Etablissement og A/S Hellesens Enke og var medlem af bryggerirådet for Carlsberg Bryggerierne. 1945–49 var han formand for Erhvervenes oplysningsråd. For sin stand nærede S.-P. en levende interesse: 1914–19 var han medlem af sagførerrådet for 1. kreds, var 1923–27 medlem af Sagførerrådet og i årene 1941–47 rådets formand, formand for Højesteretsskranken 1936– 41. På sin 80 årsdag fik S.-P. overrakt en pengegave af hvilken der dannedes en understøttelsesfond med hans navn.

Familie

Forældre: proprietær Morten Henrik Petersen (1842–88) og Betty Louise Christine Steglich (1843–1930). Navneforandring (bindestreg) 21.5.1904. Gift 5.9.1908 i Kbh. (Garn.) med Elisabeth Nielsine Ahnfeldt Mollerup, født 8.1.1885 i Bælum, død 18.4.1970 i Hellerup, d. af sagfører, senere i Terndrup, Peter Christian M. (1846–99) og Claudia Tommerupbine Ahnfeldt (1853–1901).

Ikonografi

Tegn. af Carl Jensen, 1923 (Fr.borg). Mal. af komtesse Ahlefeldt-Laurvig, 1931. Flere tegn. af E. Saltoft fra processen i Haag, mal. af samme, 1932. Tegn. af Otto Christensen 1930–35 (St.mus). Mal. af Aug. Tørsleff, 1953 (Den danske Bank). Foto.

Bibliografi

Juristen XIII, 1931 114. Børsen 30.10.1941. Ejnar Mikkelsen: Fra fribytter til embedsmand, 1957 189–93. Bernt Hjejle i Advokatbl. XXXIX, 1960 171f; XLVII, 1968 137 11 (interview); XLIX, 1970 17f. Højesteret 1661–1961 II, 1961 499. P. Munch: Erindr. V, 1964 246f. Axel H. Pedersen: Det danske advokatsamf. 1919–69, 1969 69. Bernt Hjejle: Fra Hakon Jarl til Ekofisk, 1981. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig