L.C. Nielsen - opfinder

L.C. Nielsen, Lars Christian Nielsen, 30.9.1849-26.12.1929, opfinder. Født i Holmstrup ved Slagelse, død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). N. begyndte tretten år gammel at arbejde som tjenestedreng i Slagelse, men blev to år senere lærling på H. H. Nielsens jernstøberi og maskinfabrik sst. Han viste hurtigt gode tekniske evner, og ved flid og nøjsomhed lykkedes det ham at få en god uddannelse. Under flere vinterophold i Kbh. gik han på Det tekniske institut og arbejdede i øvrigt på fabrikken i Slagelse hvor han 23 år gammel blev værkfører. To år senere tog han plads som konstruktør ved Maglekilde maskinfabrik i Roskilde, og her gjorde han sin epokegørende opfindelse af den kontinuerligt virkende centrifuge der skabte en gennemgribende forandring af hele mejeriteknikken, og som blev grundlag for udviklingen af en dansk storindustri af verdensbetydning indtil nye opfindelser ændrede forholdet. Siden 1864 var der i Tyskland gjort forsøg med anvendelse af centrifugalkraften til skumning af mælk, og 1872 gjorde professor V. Storch i Ugeskrift for Landmænd opmærksom på sagen. Flere danskere eksperimenterede med centrifuger da N. 1878 tog arbejdet op, tilskyndet dertil af en mererikonsulent Johansen som havde sine ideer fra Tyskland. Det lykkedes s.å. for N. at gøre den afgørende opfindelse der gjorde centrifugen kontinuerlig med stadig tilgang af sødmælk og stadig afgang af skummetmælk og fløde. Fabrikationen af Maglekildecentrifugen kom i gang, efterspørgslen steg hurtigt, og snart efter kom også tyske og svenske fabrikater frem. 1881 blev N.s og Petersens patent solgt til Burmeister & Wain der yderligere forbedrede centrifugen som i andelsmejeriernes gennembrudsår i 1880erne var helt dominerende. Senere, fra begyndelsen af 1890erne, fortrængtes B&W-centrifugerne af den svenske Alfa-Laval separator. Udviklingen af B&W-centrifugen lagde grunden til den senere betydelige produktion af mejerimaskiner i Danmark. N. kom 1878 i forbindelse med N. J. Fjord som dette år havde begyndt forsøg med P. J. Winstrups kun delvis kontinuerlige centrifuge og forskellige andre typer og nu også inddrog Maglekilde-centrifugen i undersøgelserne. Centrifugens overlegenhed over de gamle flødeafsætningssystemer blev her fastslået, og senere fortsattes samarbejdet mellem Fjord og N. som derved førtes ind på konstruktionen af fintmærkende dynamometre. Sammen med forsøgslaboratoriets beregner P. V. F. Petersen-Landmack fremstillede han et pasteuriseringsapparat, og på flere andre områder skabte han forbedringer, således ved tærskeværker, såmaskiner og vindmotorer. 1882 flyttede han til Kbh. hvor han en årrække var lærer ved en teknisk skole og en tid medindehaver af en maskinfabrik. Af landhusholdningsselskabet blev han benyttet som dommer ved maskinprøver og var medlem af maskinudvalget.

Familie

Forældre: husmand og skrædder Niels Larsen (1811-91, gift 2. gang 1869 med Karen Sophie Nielsen, 1838–tidligst 91) og Maren Jensdatter (1814-68). Gift 26.4.1874 i Hillerød med Petrine Ulrikke Nielsen, født 24.3.1852 i Køge, død 25.1.1930 på Frbg., d. af hattemager Adolph Christian Bynch N. (1824-96, gift 2. gang 1864 med Severine Dorthea Marie Friberg) og Ane Cathrine Jensine Abigail Petersen (1829-59).

Udnævnelser

F.M.l. 1887.

Ikonografi

Træsnit 1887 efter fotografi. Foto.

Bibliografi

Opfindernes liv II, udg. Helge Holst, 1915 184-91. Mælkeritid. XXXI, 1918 81-86. Anton Christensen i Tidsskr. for landøkonomi, 1930 114f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig