L.N. Boisen

L.N. Boisen, Lars Nannestad Boisen, 8.2.1803-22.4.1875, præst. Født i Vesterborg, død sst., begravet sst. Til sit 14. år blev B. undervist af sin far, men 1817 kom han i Nykøbing skole og derfra til universitetet 1819. I Kbh. havde han som sine brødre et hjem i stiftsprovst H. G. Clausens hus. 1824 tog han teologisk embedseksamen og kort efter blev han konst. adjunkt ved Nykøbing skole. Efteråret 1825 opgav han dette embede for, til dels med offentlig understøttelse, at foretage en studierejse til udlandet. Han opholdt sig omtrent et år i Halle for at studere hebraisk under H. F. Gesenius, syrisk og arabisk under Rödiger. Derpå lagde han vejen om ad Sydtyskland og Schweiz og i vinteren 1826–27 boede han i Bonn for under Freitags vejledning at fordybe sig i studiet af arabisk; samtidig studerede han sanskrit under W. A. Schlegel og Lassen. I Bonn traf han en af lederne i den anglo-katolske bevægelse, den siden så navnkundige E. B. Pusey hvis alvorlige fromhed gjorde dybt indtryk på B. Herefter slog han alle tanker om et professorat af hovedet og ville kun være præst; dog rejste han til Paris og fortsatte sine sanskritstudier hos A. L. Chezys og dyrkede persisk under S. de Sacys. Efter hjemkomsten fik han 1827 magistergraden på en afhandling med emne fra arabisk litteratur. 1829 blev han sognepræst i As-Klakring og 1831 af Christian Ditlev Reventlow (1775–1851) kaldet til sin fars eftermand i Vesterborg-Birket hvor han blev til sin død. Præstegerningen var det væsentlige for ham skønt han også siden gjorde sine orientalske studier frugtbringende ved oversættelser fra arabisk (han udgav 1831 en Kortfattet arabisk Grammatik), persisk og sanskrit, og ved en udførlig på omfattende studier grundet fremstilling af Israels historie (I-V, 1847–63). Omkring 1833–34 kom han i personligt forhold til Grundtvig og sluttede sig siden kirkeligt og teologisk (ikke politisk) til ham. Sammen med broderen Carl Christian B. udgav han i flere år Christelig Samler og deltog jævnligt i den kirkelige debat. B. var også meget musikalsk og virksom som komponist, bl.a. af salmemelodier der opnåede en vis popularitet.

Familie

Forældre: biskop P. O. B. (1762–1831) og Anna Nannestad (1775–1853). Gift 1. gang 24.6.1829 i Vesterborg med Beate Caroline Petrine Adelaide Schiern, født 21.7.1801 i Slesvig, død 20.4.1839 i Vesterborg, d. af overkrigskommissær Bernt S. (1744–1805) og Frederikke Christiane Meier (1766–1817). Gift 2. gang 28.1.1842 i Kbh. (Vartov) med Marthe (Mathilde) Frederikke Rutzou, f. Ipsen (gift 1. gang 1833 med sognepræst i Assens og Klakring Poul R., 1799–1838), født 14.4.1810 i Kbh. (Fødsst.), død 17.1.1886 i Kbh. (Johs.), d. af grosserer Mogens I. (ca. 1776–1842) og Ane Catharina Hansen (ca. 1787–1853). – Halvbror til Boie B. Bror til F. B. og P. O. B. (1815–62).

Ikonografi

Mal. (Vesterborg k.). Træsnit 1883. Foto.

Bibliografi

Budstikken I. og 15.7.1875. N. A. Jensen: Godt mod, 1910. A. Nyholm m.fl. i Lolland-Falsters stift i 150 år, 1955.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig