L. S. Fridericia, Louis Sigurd Fridericia, 24.2.1881-26.2.1947, hygiejniker. Født i Kbh. (Mos.), død sst., begravet Mos. vestre. F. blev student 1899 fra Metropolitanskolen og tog medicinsk embedseksamen 1906. Allerede som student var han 1905 assistent på universitetets fysiologiske laboratorium hos Chr. Bohr, virkede her til 1907, studerede samtidig bakteriologi hos C. J. Salomonsen og var ansat på universitetets laboratorium for bakteriologi og dets institut for almindelig patologi 1907-13, dog afbrudt af studierejser. 1907 var han således i Berlin hos E. L. Salkowski for at studere biokemi og 1910 et halvt år hos J. Dreyer og Gotsch i Oxford for at studere almindelig patologi og fysiologi. Fra denne periode stammer en række videnskabelige, overvejende fysiologiske arbejder, bl.a. doktordisputatsen 1910 om Undersøgelser over Fosterstofskiftet. 1911 deltog F. i konkurrencen om professoratet i fysiologi ved landbohøjskolen sammen med H. Møllgaard. – Efter denne overvejende teoretiske uddannelse vendte F. sig til den kliniske videnskab, havde turnustjeneste på rigshospitalet 1913-14, var assistent ved Kbh.s medicinske poliklinik og kommunehospitalets 2.afd., blev 2.reservelæge hos Knud Faber ved rigshospitalets medicinske afd. B 1914 og var 1916-18 reservelæge hos overlæge Victor Scheel på Bispebjerg hospitals afd. B. Fra reservelægetiden stammer en række arbejder over hjertepatologi og hjertefysiologi. 1918 fik F. anerkendelse som specialist i intern medicin, særlig hjertesygdomme. Hermed standser hans kliniske uddannelse idet han 1.5.1918 blev professor i hygiejne ved universitetet og samtidig konsulent i hygiejne ved sundhedsstyrelsen. – Foruden sit professorat bestred F. talrige andre hverv. 1911-17 var han censor ved landbohøjskolen. 1917-18 deltog han i redaktionen af Bibliotek for Læger, 1916-18 var han sekretær i Dansk selskab for intern medicin og blev 1918 formand for kommissionen for embedslægeeksamen, medlem af arbejdsrådet og formand for Dansk ligbrændingsforening. En meget vigtig stilling havde han i mellemkrigstiden som delegeret i kommissionen for skandinavisk samarbejde på levnedsmiddellovgivningens område; han blev desuden medlem af en række andre kommissioner af hygiejnisk art. 1920 blev han medlem af bestyrelsen for Selskabet for sundhedspleje, s.å. landsredaktør for Nordisk hygiejnisk Tidsskrift, 1921 formand for Dansk hygiejnisk lægeselskab og 1922 medlem af forretningsudvalget for Komiteen for oprettelsen af en permanent udstilling i hygiejne. 1922-24 var han formand i Biologisk selskab, 1930-34 viceformand i Kbh.s medicin, selskab og 1934-35 dets præsident. 1929 blev han formand for P. Carl Petersens fonds videnskabelige afdeling og 1935 fondens formand. Leder af Statens vitaminlaboratorium og statens praktiske sundhedsmæssige undersøgelser blev han fra disse institutioners oprettelse 1931 samtidig med at universitetets hygiejniske institut flyttedes til en nybygning (V. Budde). Fra Hygiejnisk institut er udgået en række disputatser og andre videnskabelige arbejder. Fra F.s egen hånd foreligger en stor del videnskabelige afhandlinger om hygiejne og ernæringsspørgsmål, særlig om vitaminer. – 1918 blev F. Member og senere Fellow of Royal San. Institute og Member of the Society of experimental Medicine and Biology, 1934 medlem af Videnskabernes selskab. Han har desuden været medlem af repræsentantskabet for Mosaisk trossamfund 1927-30 og fra 1935 og af direktionen for den mosaiske drengeskole 1930-34.

Familie

Forældre: grosserer Julius Ludvig F. (1837-1900) og Emma Fraenkel (1845-1919). Gift 23.6.1912 i Kbh. (Mos.) med violinist Karen Johanne Monies, født 6.1.1891 i Kbh. (Mos.), død 10.8.1945 i Kbh., d. af vekselerer Isidor Sigurd M. (1864-1922) og Margarethe Nathan (1867-1940).

Udnævnelser

R. 1924. DM. 1929.

Ikonografi

Tegn. af Jensenius udst. 1929. Foto. Buste af Siegfr. Wagner, 1932.

Bibliografi

J. Fischer: Slægten Levin-Fridericia, 1916 35f. C. A. S. Dahlberg og P. M. Plum: Metropolitanskolen gennem 700 år, 1916. Johanne Christiansen: Retten på vrangen, 1938. Rich. Ege i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1947 142-47. Helge Lund i Nord. medicin XXXIV, Sth. 1947 1021. E. Lundsgaard i Oversigt over Vidensk. selsk.s virksomhed 1947-48, 1948 61-71 (m. bibliografi).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig