L.W. Schat Petersen

L.W. Schat Petersen, Louis Walrondt Schat Petersen, 27.2.1851-30.7.1903, teolog. Født i Kbh. (Trin.), død i Hellerup, begravet i Kbh. (Holmens). S. P. blev student 1868 fra Mariboes skole og cand.teol. 1874. Under derpå følgende studier i udlandet, især i Schweiz og Italien, opnåede han bl.a. under et ophold i Genève (1874–75) fortrolighed med reformert teologi og blev især påvirket af den indflydelsesrige konservative ekseget Frédéric Godet. Til en begyndelse var hans interesse fortrinsvis rettet mod religionsfilosofien. Derom vidner bl.a. en oversættelse af et arbejde om darwinismen af den tyske botaniker A. Wigand (1880) samt en apologetisk bestemt afhandling om Ludwig Feuerbach og Kristendommen, som han blev lic.teol. på 1883. At han også havde praktisk-teologiske interesser viste han ved sin oversættelse af T. Schaarschmidts Den oprindelige Ordning af Gudstjænesten i den evangelisk-lutherske Kirke, 1880. Efter i årene 1884–86 at have optrådt som privatdocent i Det ny testamente efterfulgte han 1887(-1903) H. V. Sthyr som professor i nytestamentlig eksegese. Hans teologiske grundpræg var konservativt. De lærebøger han udgav, nemlig kommentarerne Matthæus' Evangelium, 1895 (3. opl. 1931), Hebræer-Brevet, 1896, Paulus' Brev til Romerne, 1900

(2. opl. 1919) og Johannes' Evangelium, 1902 (2. opl. 1923) samt Indledning til det nye Testamente, 1899, er alle meget omfangsrige og vidner om grundighed og stor belæsthed, men mangler perspektiv og var allerede i samtiden berygtede for deres kedsommelighed. Det tjener derfor ikke efterfølgeren F. Torm til ære at han forlængede S. P.s kommentarers levetid på universitetet ved at foranstalte nye udgaver af tre af dem på et tidspunkt hvor de var klart forældede. Også i sin tid som professor lod S. P. sig optage af det praktiske kirkeliv. Således var han fx medredaktør af ugebladet Fra Bethesda som bestyrelsen for Kbh.s Indre mission udgav 1885–97; hans stil var dog i den grad akademisk at han havde svært ved at blive forstået i bredere kredse. Også som prædikant virkede han, i sine seneste år hyppigere og hyppigere.

Familie

Forældre: vinhandler Thomas S. P. (1821–98) og Wilhelmine Caroline Behrend (1824–64). Gift 14.11.1874 i Fredericia med Anine Jacobine Lovise Jørgensen, født 10.8.1850 i Kbh. (Frue), død 28.5.1936 sst., d. af borgmester Julius Christian J. (1816–84) og Sophie Lovise Jacobine Svane (1818–59).

Udnævnelser

R. 1894.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1883 106f. – G. Krohn i III. tid. 9.8.1903. N. H. Søe: Dansk teologi siden 1900, 1965 57f. Leif Grane i Kbh.s univ. 1479–1979, red. Sv. Ellehøj V, 1980. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig