L. Bahr

L. Bahr, Anders Peter Louis Bahr, 4.3.1876-29.11.1958, veterinær. Født i Kbh. (Frels.), død på Holbæk sygehus, begravet Hagested kgd., Holbæk amt. B. fuldendte veterinærstudiet 1898 og praktiserede en kort tid som dyrlæge i Sverige og Norge. Han var derefter assistent ved Forsøgslaboratoriets bakteriologiske afdeling 1898–1904 og 1903–04 assistent ved Veterinær- og landbohøjskolens stationære klinik hvor han fungerede som censor i fysiologi og alm. patologi indtil 1954. 1904 blev han forstander for Ratinselskabets bakteriologiske laboratorium i Kbh. Fra 1911 var han dansk redaktør og medudgiver af Skandinavisk veterinærtidsskrift. 1922 blev han dr.med.vet. ved veterinærskolen i Hannover. Af hans arbejder kan nævnes: Aktinomycose hos hunden (Månedsskr. f. dyrl. 25, 1913–14), Børnekolerinens Ætiologi (Bibl. f. læger 102, 1910, 104, 1912 s.m. H. P. T. Ørum og A. Thomsen), Sygdomme hos Honningbien og dens yngel (Meddel, fra D. kgl. veterinær- og landbohøjskoles serumlab. 1915), Paratyfus hos Honningbien (Archiv f. Bienen-kunde, 1922), Nogle Undersøgelser vedr. Honningens Betydning i sanitær Henseende (Månedsskr. f. dyrl. 43, 1931–32). B. var i en årrække lærer i bakteriologi og bisygdomme ved de af Danmarks biavlerforening etablerede periodiske kursus for biavlslærere og skrev en bog om honningbiens liv og sygdomme (1923). Endvidere videnskabelige og populære artikler om den rationelle udryddelse af gnavende skadedyr. B. interesserede sig stærkt for biografisk virksomhed; af hans veterinærhistoriske arbejder bør især nævnes Erik Viborg og Veterinærskolen (Månedsskr. f. dyrl. 14, 1902–03). –

Familie

Forældre: værtshusholder Anders Clausen B. (1844–98) og Antonie Erika Christiane Christensen (1847–94). Gift 3.5.1910 i Kbh. (Pauls) med Johanne Frederikke Boserup, født 27.12.1887 på Frbg., død 4.3.1967 på kommunehosp., Kbh., d. af forpagter Adam Gottlob B. (1845–1914) og Christine Rasmussen (1855–1951).

Udnævnelser

R. 1930.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Dansk veterinærhist. årbog 1961 17f. – Papirer i Danmarks vet.- og jordbrugsbibl. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig