L. Fasting, Ludvig Fasting, 21.6.1789-24.11.1863, inspektør i Grønland. Født på Christianssæde, død i Kbh. (Jons.), begravet sst. (Holmens). F. blev student 1808 fra Herlufsholm, fik Elers' kollegium, studerede jura men tog ingen embedseksamen. En del år var han lærer ved Det kgl. landkadetkorps (dansk, tysk og naturhistorie) og udgav som sådan en læsebog for borger- og almueskoler (1817) ligesom han optrådte som oversætter fra tysk, især af eventyr og fabler for børn og unge. Han spillede en vis rolle i datidens studenterverden, var medstifter af Studenterforeningen og menes at være model til "den gjæstfrie Valentin" i Poul Martin Møllers En dansk Students Eventyr. 1821 blev han kaptajn og kompagnichef ved kongens livkorps og afgik herfra som kar. major, samtidig med at han 1828 konstitueredes som inspektør og skifteforvalter i Nordgrønland til hvilken stilling han allerede s. å. fik fast udnævnelse. Hans virksomhed i Grønland var præget af energi og foretagsomhed. Han var levende interesseret i befolkningens økonomiske og sundhedsmæssige udvikling, sørgede for udsendelse af bedre våben, redskaber og varer, fik produktionspriserne sat op, indførte hensigtsmæssige ovne ligesom han agiterede stærkt for bedre byggeskik. Hans Sendebrev til alle Grønlændere i Norden, 1838 (dansk og grønlandsk tekst) omhandler dette emne. Til bedste for de danske i landet genoplivede han Nordgrønlands læseselskab ligesom han i anledning af 50 års dagen for Frederik VIs overtagelse af regeringen 1834 stiftede Selskabet til Grønlands vel som dog trods god tilslutning blandt danske i landet ikke fik nogen lang levetid. Fra sin bopæl i det afsides Godhavn på Disko var han idelig på færde i sit vidtstrakte inspektorat; der gik længe frasagn om hans dristige rejser og pompøse indtog i kolonierne. Hans helbred nedbrødes imidlertid efterhånden, og på sin efterårsrejse 1842 blev han så svag at han måtte overvintre i Christianshåb og først nåede sit hjem maj 1843. S.å. tog han afsked med vartpenge og var nu en årrække uden stilling indtil han 1850 konstitueredes som direktør for Kbh.s fattigvæsen.

Familie

Forældre: inspektør på Christianssæde, senere amtsforvalter i Kronborg amtstuedistrikt og kammerråd Jens Martin F. (1756-1821) og Christiane Charlotte Oxenbøll (1763-1837). Gift 11.4.1828 i Fredensborg med Beate Sophie Elisabeth v. Bergen, født 27.3.1799 i Kbh. (Fred.ty.), død 31.1.1857 sst. (Holmens), d. af sekretær, senere arkivar og stempelforvalter ved Øresundstolden og kammerråd Johann Daniel v. B. (1762-1830) og Beate Antoinette Elisabeth Schnabel (1778-1842).

Bibliografi

S. O. Fasting: Slægten Fasting i Danm., 1929 30f. Nic. Bøgh: Chr. Winther I, 1893 175; II, 1900 315. L Bobé:

Den grønlandske handels og kolonisations hist., 1936 = Medd. om Grønland LV, 2 117f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig