L. Holst

L. Holst, Jens Laurits Christian Holst, 18.8.1828-12.2.1867, nationaløkonom. Født i Horsens, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). H. blev student 1846 fra Horsens og begyndte på filologiske studier, men tidens politiske røre gav ham interesse for nationaløkonomiske spørgsmål, og han blev en af de første syv kandidater der 1852 tog statsvidenskabelig eksamen. Herefter blev han volontør i indenrigsministeriets kolonialkontor hvor han 1863 fik fast ansættelse, og s.å. blev han kancellist i finansministeriet. Ved siden af sin administrative virksomhed fortsatte H. sine studier i historie og nationaløkonomi, samt skrev artikler i Dagbladet og forskellige tidsskrifter. 1861 skrev han således i Dansk Maanedsskrift om forholdene i Kbh. og købstæderne omkring 1760. Noget udvidet kom denne afhandling som bog året efter Kjøbenhavn og Kongerigets Kjøbstæder for omtrent 100 Aar siden. 1862–66 var han redaktør af den nystiftede frihandelsforenings tidsskrift hvor han gennem egne artikler og ved at bringe oversættelser af andre landes nationaløkonomer udbredte kendskab til de liberale ideer. De ændrede politiske forhold efter krigen svækkede interessen for liberalismen, og tidsskriftet gik ind 1866 uden at have fået megen indflydelse. Da professor J. Benzon-Buchwald blev departementschef deltog H. 1863 i konkurrencen om hans professorat. De øvrige deltagere var de senere professorer N. C. Frederiksen og W. Scharling, og M. Gad der siden blev chef for statistisk bureau. Ingen af deltagerne blev erklæret for fuldt kvalificerede, men H. blev anset for den bedste og 1864 udnævnt til docent og i slutningen af s.å. til professor. Hans konkurrenceafhandling Om Associationens Betydning for den økonomiske Udvikling blev udgivet 1863. Heri behandles bl.a. kooperationen i England samt udviklingen af kreditforeninger og aktieselskaber. Som lærer var H. ikke oplivende men grundig og godtgjorde en betydelig indsigt i historie og socialøkonomi. Han døde af tyfus tre år efter ansættelsen ved universitetet og nåede ikke at offentliggøre noget større videnskabeligt arbejde. Han efterlod sig manuskripter til en afhandling om O. B. Lütken og en afhandling om de økonomiske ideer i Danmark i midten af 1700-tallet hvor han antagelig som den første gav en positiv vurdering af den tids nationaløkonomi.

Familie

Forældre: bogbinder, brandkaptajn Christian H. (1783–1871) og Martine Münster (1803–78). Gift 19.4.1855 i Århus med Thora Caroline Emilie Brendstrup, født 30.7.1827 i Århus, død 21.2.1890 på Frbg., d. af prokurator Peder B. (1796–1874) og Elisabeth Caroline Jacobine Nicoline Thorbjørnson (1801–79).

Bibliografi

Dagbladet 13.2.1867. P. Grønvold i Festskr. i anledn. af 25-årsdagen for oprettelsen af Socialokon. samf., 1925 23f 253. Thorkild Davidsen i Danske økonomer, 1976 456.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig