L. Kolderup Rosenvinge, Janus Lauritz Andreas Kolderup Rosenvinge, 7.11.1858-18.6.1939, botaniker. Født i Kbh. (Garn.), død i Chl., begravet i Kbh. (Ass.). K. R. blev student 1876 fra Metropolitanskolen og tog magisterkonferens i naturhistorie med botanik som hovedfag 1882. De følgende to år opholdt han sig i længere tid i udlandet (Stockholm, Tyskland og Frankrig) med studieophold ved flere universiteter og kyststationer, 1886 blev han ansat som assistent og bibliotekar ved Botanisk have og var derefter til sin afgang 1928 knyttet til Kbh.s univ., 1886–1900 som assistent, fra 1895 som midlertidig og fra 1898 som fast docent i kryptogamer, fra 1916 som professor extraord. i botanik. Desuden har han været docent ved Polyteknisk læreanstalt 1900–16 og redaktør af Botanisk Tidsskrift 1893–1932 samt Botanisk forenings formand 1910–32. – K. R.s videnskabelige virksomhed gennem 60 år er meget omfattende, og særlig på algeforskningens område har han præsteret fremragende arbejder. Allerede som student valgte han algerne til speciale og skaffede sig et enestående kendskab til de europæiske og arktiske haves algeflora ved flere studierejser, af hvilke særlig må nævnes to til Vestgrønland 1886 (med "Fylla") og 1888. Fra 1891 og indtil sine senere år gennemtrawlede han de danske farvande, og der findes næppe den "grund" eller "banke" hvor han ikke har skrabet alger. Hans skrifter om havalger er meget talrige; blandt de større er hans ældste afhandling om arktiske alger, en sammen med N. Wille foretagen bearbejdelse af Dijmphnaekspeditionens materiale fra Novaja-Semlja og Kara-Havet (1886), derefter kom hans grundlæggende arbejde, Grønlands Havalger. 1893 (Medd. om Grønl. III) med et større tillæg 1899 (Medd. om Grønl. XX), om Danmark-ekspeditionens alger 1910 (Medd. om Grønl. XLIII) samt flere mindre. En lang række af hans skrifter giver vigtige bidrag til flere havalgers organografi, biologi og udviklingshistorie, navnlig Polysiphonias og nærstående slægters. Til denne gruppe kan også regnes hans doktordisputats 1888, Undersøgelser over ydre Faktorers Indflydelse paa Organdannelsen hos Planlerne der væsentligst er af fysiologisk indhold og tager videre sigte. 1909 udkom i Viden. Selsk. Skr. første del af hans hovedværk, The marine algæ of Denmark, med den meget sigende undertitel Contrbutions (o their natural history, hvilket viser at dette grundlæggende arbejde går langt ud over det rent floristiske. Med 4. del 1931 afsluttede K. R. behandlingen af rødalgerne (Rhodophyceæ) hvortil han 1935 føjede et tillæg og en almindelig fremstilling af disse algers udbredelse i de danske farvande. S.å. udkom 1. del af værkets brunalgedel; hans resterende manuskripter til denne er 1941–50 udgivet og fortsat af Søren Lund.

Alle K. R.s arbejder udmærker sig ved den gennemførte grundighed og samvittighedsfuldhed, hvormed de er udarbejdet. Der findes i dem næppe den enkelthed hvis rigtighed han ikke selv har undersøgt, og han har aldrig ladet sig nøje med ukritisk at acceptere andres påstande. De derved forvoldte, ofte yderst tidrøvende undersøgelser forklarer den lange årrække, det har taget ham blot at få denne ene gruppe af danske alger gennemarbejdet, men derved har også de behandlede arter fået en i alle henseender så grundig beskrivelse som ikke er blevet mange andre danske planter til del. – K. R. var dog ikke udelukkende algeforsker; ingen af de andre botaniske discipliner var ham fremmed, selv om han ud over nogle bidrag til Grønlands landflora kun har publiceret lidt herom. Han var grundigt hjemme i sporeplanternes enorme og vanskelige område, og hans lærebog, Sporeplanterne, 1913, der var en ny, helt selvstændig udgave af en del af E. Warmings håndbog i systematisk botanik, rummer en udstrakt viden. K. R. har skrevet flere værdifulde levnedsskildringer af danske botanikere i Botanisk Tidsskrift som han i 40 år redigerede med aldrig svigtende påpasselighed. – Medlem af Viden, selsk. 1900. Æresmedlem af Dansk botanisk forening 1932.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere oberstløjtnant, vandbygnings-direktør V. K.-R. (1828–89) og Henriette V. Petersen (1834–1911). Gift 7.9.1912 i Hellerup med Ingeborg Amalie Victorine Mosolff, født 3.9.1869 i Kbh. (Frbg.), død 12.6.1915 sst., d. af slagtermester Carl Victor M. (1833–85) og Julie Nicoline Lind (1845–1924).

Udnævnelser

R. 1918. DM. 1927.

Ikonografi

Mal. af Ingeborg Seidelin, 1913, og af Viggo Johansen, 1930. Studie af Axel Hou, 1929 (Kbh.s univ., inst. for sporeplanter). Foto.

Bibliografi

Carl Christensen: Den danske botaniske lit. 1880–1911, 1913 82–85. Samme: Den danske botaniske lit. 1912–39, 1940 4–7 (bibliografi). – Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1888 206–08. – Ove Paulsen i Oversigt over vidensk. selsk.s virksomhed 1939–40 103–09. Henning E. Petersen i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1939 130–38 (rev. optr. i Botanisk t., 1940 131–37). A. Fox Maule i Kbh.s univ. 1479–1979, red. Sv. Ellehøj XIII, 1979 212–14. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig