L. Larsen

L. Larsen, Lars Larsen, 31.1.1821-28.12.1902, møbelfabrikant. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens). L. blev tidligt forældreløs, og efter konfirmationen kom han 1835 i sadelmagerlære og blev svend 1840. Han rejste derefter til Tyskland og arbejdede i flere byer, navnlig Berlin. Han deltog 1848 mod sin vilje i gadekampene i Berlin og var ved denne lejlighed nær blevet dræbt. Straks derefter drog han hjem og meldte sig som frivillig til krigen i hertugdømmerne. 1849 blev L. værkfører hos C. B. Hansen, 1853 tog han borgerskab som sadelmager og ledede sadelmagerværkstedet hos C. B. Hansen som selvstændig mester. Da C. B. Hansen som følge af tiltagende svaghed trak sig tilbage fra virksomhedens ledelse overtog L. 1867 sammen med sin svoger Charles Hansen svigerfaderens møbelfabrik og var medindehaver til 1894. Fra sin stilling i den 1870 ophævede gamle Kbh.s borgervæbning bevarede han titlen kaptajn. C. B. Hansens virksomhed voksede under hans ledelse i disse år, og firmaet deltog med ære i mange af udlandets store udstillinger. Ved siden af sin industrielle virksomhed var L. ivrigt med i arbejdet for lærlingesagen. Han var formand for Foreningen til lærlinges uddannelse fra dens stiftelse 1874 til sin død og var virksom for oprettelsen af lærlingeforeningens lotteri 1877. Da man gik bort fra de forskellige industrilotteriers koncessioner, arbejdede han for oprettelsen af Alm. dansk vare- og industrilotteri der trådte i kraft 1887, og hvis næstformand L. blev. Han havde forinden været formand for forretningsudvalget. Overskuddet fra lotteriet anvendtes til det 1882 oprettede lærlingeplejehjem og alderdomshjemmet Fredenshus, i hvis oprettelse L. tog virksom del. Han var desuden medlem af fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk fra stiftelsen 1879. Fra 1875 var han endvidere virksom i Industriforeningen, ligesom han deltog i arbejdet for Den borgerlige arbejderklasses hjælpeforening og Kbh.s fængselsselskab. Han var i det hele taget med i alt, hvad der kunne gavne håndværkerungdommen. 1876–89 var han medlem af Kbh.s borgerrepræsentation.

Familie

Forældre: kgl. kusk Jørgen L. (Andebolle) og Maren Nielsen. Gift 19.11.1853 i Kbh. (Holmens) med Claudine Marie Hansen, født 8.1.1835 i Kbh. (Helligg.), død 10.12.1893 sst., d. af hofmøbelfabrikant C. B. H. (1806–68) og Claudine H. Olsen (1803–57).

Udnævnelser

R. 1881. DM. 1882.

Ikonografi

Malet som barn. Buste. Træsnit 1877, 1881 og 1895. Foto.

Bibliografi

Ad. Bauer: C. B. Hansens etablissement 1830–80, 1880. III. tid. 2.10.1898. C. Muusmann sst. 3.2.1901. A. Bauer sst. 4.1.1903. Berl. tid. 29.12.1902. Politiken 30.12. s.å. C. A. Clemmensen: Alm. da. vare- og industrilotteri 1887–1937, 1937 19f 30–43. Foren. til lærlinges uddannelse i håndværk og industri 1874–1949, 1949 10–22.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig